Afrekening servicekosten vaak fors omlaag

In procedures bij de Huurcommissie over een te hoge afrekening van de servicekosten krijgt zo'n driekwart van de huurders gelijk. Dat levert gemiddeld een verlaagde rekening op van meer dan achthonderd euro.

Dit blijkt uit onderzoek van de Woonbond naar de uitspraken die de Huurcommissie het afgelopen half jaar heeft gepubliceerd. Het grootste verschil in het onderzoek is meer dan vierduizend euro. Huurders krijgen elk jaar uiterlijk 30 juni een afrekening van de servicekosten van het voorgaande kalenderjaar. Verhuurder mogen voor servicekosten, zoals stroom, gas en schoonmaak van gezamenlijke ruimtes, alleen de werkelijke kosten rekenen. Verhuurders mogen geen winst maken. In praktijk gaat dat regelmatig fout en betalen huurders honderden euro's te veel. Komen huurder en verhuurder er samen niet uit, dan kunnen ze naar de Huurcommissie stappen.

Kantonrechter

Alleen huurders in een sociale huurwoning kunnen naar de Huurcommissie met een geschil over onderhoud of servicekosten. Huurders in de vrije sector kunnen met zulke geschillen alleen naar de kantonrechter. De financiële drempel voor de rechter is hoger. De Woonbond pleit ervoor dat ook huurders in de vrije sector naar de Huurcommissie kunnen stappen met zaken over servicekosten en onderhoud. Ook wil de Huurcommissie een vorm van huurprijsbescherming. Nu is er geen enkele bescherming tegen woekerprijzen op de vrije huurmarkt.

Bron(nen):