Prepensioen ruilen voor AOW-toeslag

Mag u een prepensieon stop zetten, zodat u vervolgens AOW-toeslag kunt ontvangen? PlusOnline geeft het antwoord!

Mijn vrouw is gestopt met werken en krijgt prepensioen. Ik ben al 65 en ontvang AOW. Als zij geen inkomen zou hebben, kan ik voor haar een AOW-toeslag aanvragen. Mag mijn vrouw de uitbetaling van het prepensioen opschorten tot na haar 65ste, zodat ik het ouderdomspensioen kan verhogen met een AOW-toeslag?

Nee. Veel pensioenfondsen bieden wel de mogelijkheid om niet uitgekeerd prepensioen op te tellen bij het ouderdomspensioen. Hierbij geldt de voorwaarde dat de pensioendeelnemer doorwerkt tot aan de pensioendatum. Uw vrouw is al gestopt en kan dus geen gebruik maken van deze mogelijkheid.

Meer vragen over geld en recht? U vindt ze in de rubriek 'Vraag en antwoord'.


Missing media-item.

 

Auteur 
  • José Mast
Bron 
  • Plus Magazine