Successierecht: wat moet u betalen?

Ook in 2013 is erfbelasting verschuldigd over de erfenis die in 2013 door overlijden is ontstaan.  De vrijstellingen zijn in 2013 iets aangepast. Partners hebben een vrijstelling van 616.880 euro, kinderen en kleinkinderen ieder voor zich een vrijstelling van 19.535 euro. wanneer ouders erven hebben zij een vrijstelling van 46.266 euro en alle anderen erven altijd vrij van belasting 2057 euro.Heeft de overledene een testament op laten maken waarin de erfgenamen wel erven maar dat nog niet krijgen zodat de langstlevende partner over alles kan blijven beschikken dan kan dat op twee manieren. In het testament kan een vordering met rente worden voorgeschreven of de langstlevende erft het vruchtgebruik. Is er geen testament dan is er sprake van fictief vruchtgebruik. Bij (fictief) vruchtgebruik is er geen sprake van rente.