Geen urenregistratie vrijwilliger

Organisaties die werken met vrijwilligers hoeven geen urenregistratie bij te houden.

Dit zou misschien moeten omdat de staatssecretaris van Financiën een maximale uurvergoeding heeft vastgesteld, maar na een motie van de Tweede Kamer heeft hij afgelopen donderdag besloten dat het niet hoeft, hij stelt wel eisen.
 
Een organisatie die met vrijwilligers werkt kan een belastingvrije vergoeding geven voor verleende diensten. Die vergoeding is maximaal 1500 euro per jaar en maximaal 150 euro per maand. Nadat de staatssecretaris ook nog een maximum uurtarief van 4,50 euro (2,50 euro voor vrijwilligers jonger dan 23 jaar) vastgesteld had werd hij door de Tweede Kamer op de vingers getikt, want dat zou kunnen inhouden dat er een urenregistratie moet komen. Dat hoeft nu niet van de staatssecretaris de Jager van Financiën. Wel stelt hij eisen aan de organisaties. Zo zijn er de genoemde maximale vergoedingen per jaar en maand. Ontvangt een vrijwilliger meer dan moet de organisatie dit melden bij de belastingdienst. De vrijwilliger mag vervolgens zijn gemaakte kosten weer in mindering brengen op de ontvangen vergoeding. Verder moet de instelling of organisatie niet onderhevig zijn aan vennootschapsbelasting en mag de vergoeding niet marktconform zijn.