Ditty Eimers

Iemand werkt achter laptop
Getty Images

Ditty Eimers is zelfstandig journalist en tekstschrijver. Ze schrijft voor kranten, weekbladen, publieksbladen, vakbladen en instellingen met een maatschappeljjk doel.

Meer over Ditty Eimers kun je vinden op: dittyeimers.nl.