Vrienden van vroeger

In een mensenleven maakt, en verliest, men veel vrienden. Sommige vriendschappen blijven echter heel lang. Heeft u ook zo'n vriendschap?

Vrienden van vroeger

We maken in de loop van ons leven veel vrienden, we verliezen de meeste weer net zo hard. Een warme plek in ons hart is echter ingeruimd voor de vriendschappen die we al een heel leven lang hebben. Die vrienden zijn het koesteren waard. Het jeugdvriendinnetje van de lagere school, de studievriend van de universiteit, het groepje waarmee u ooit op de fiets de café’s afstruinde.

Stuur uw verhalen in!
Heeft u vrienden van vroeger? Hoe lang gaat die vriendschap al mee? Waarom is de vriendschap nooit overgegaan? Hoe vaak ziet u elkaar?

Voor een artikel over dit onderwerp hoor ik graag uw verhaal en neem ik eventueel nog contact met u op:

Auteur 
  • Lenny Langerveld