Rekening en verantwoording erfgenamen

Vraag van de week

Pensioenen
Getty Images

Ik ben aan het eind van de afwikkeling van de nalatenschap van mijn moeder. Ik heb de verschillende erfgenamen geïnformeerd over wat ik ze ga overmaken. Een erfgenaam wil nu een specificatie van alle inkomsten en uitgaven na het overlijden, moet ik die geven?

Ja, aan het eind van de afwikkeling, als alles betaald en ontvangen is, maakt u de rekening op en stelt die aan de erfgenamen ter beschikking. Het is fijn dat de andere erfgenamen u vertrouwen, maar u hebt als executeur ook de wettelijke taak om rekening en verantwoording af te leggen aan de verschillende erfgenamen. En dat wilt u zelf ook, want door de rekening en verantwoording op te stellen van uw werkzaamheden laat u zich (bij goedkeuring) ook ontheffen van uw verantwoordelijkheden wanneer de erfgenamen decharge van uw werkzaamheden verlenen. Dat wil zeggen dat de erfgenamen u niet meer aansprakelijk zullen stellen voor een onbehoorlijke taakinvulling.

Dat de erfgenaam u naar de inkomsten en uitgaven na het overlijden vraagt, is slechts een deel van  de rekening en verantwoording. Het is ook belangrijk dat u de erfgenamen informeert over het afgeven van legaten en waarom u bijvoorbeeld de auto of de woning voor welke prijs hebt verkocht.

Het opstellen van een rekening en verantwoording is misschien een vervelend klusje en misschien ervaart u het als een motie van wantrouwen, het is echter in uw eigen belang om ontheven te worden van uw verantwoordelijkheden.

Nico van Scheijndel
Nico van Scheijndel

 

Nico van Scheijndel houdt zich met name bezig met de afwikkeling van nalatenschappen, als Register Executeur, boedelgevolmachtigde of adviseur vanuit zijn bedrijf Akto, uw erfcoach en meer www.akto.nu. Nico van Scheijndel is medeauteur van de almanak Erven en Schenken van Plus magazine.