Blunderende advocaat aansprakelijk

De deskundige legt uit

Een advocaat moet uw belangen zo goed mogelijk behartigen. Maar wat als uw raadsman of -vrouw de zaak verknalt?

Advocaten heb je in alle soorten en maten. Er zijn advocaten die hun werk heel serieus nemen, maar er zijn – net als in alle andere beroepen – ook advocaten die er een potje van maken. Vaak zijn niet-juridisch geschoolde cliënten onvoldoende in staat de kwaliteit van hun advocaat te beoordelen. En als een zaak verloren wordt, is het hen niet altijd duidelijk wat de oorzaak van dat verlies precies is. Was het een zaak, waarin de rechter ‘alle kanten op had gekund’, of pakte de advocaat het verkeerd aan? Vorig jaar maakte een advocaat het zo bont, dat het zelfs de voorzieningenrechter van de rechtbank te Haarlem teveel werd. De rechter bepaalde op 17 juni 2010 dat de Deken van de Orde van advocaten te Haarlem door de griffier geïnformeerd moesten over de wijze waarop de advocaat in die zaak had geprocedeerd.

Zoals u misschien weet, begint een (civiele) juridische procedure vaak met een dagvaarding. Dit is een door een deurwaarder afgeleverde schriftelijke oproep, waarin de tegenpartij (‘de gedaagde’)  wordt opgeroepen op een bepaalde dag voor een gerecht te verschijnen. Aan de dagvaarding worden wettelijke eisen gesteld; zo moet zij melden waar het in de betreffende zaak om gaat en op welke gronden de eis van de eiser berust. Als de dagvaarding niet aan de wettelijke eisen voldoet, kan zij door de rechter nietig worden verklaard. Het gevolg hiervan kan zijn, dat u de schade die u op uw tegenpartij wilde verhalen niet meer kunt verhalen en dat u bovendien nog een declaratie van uw advocaat ontvangt.

Op 18 maart 2011 deed de Hoge Raad een uitspraak die voor veel burgers en bedrijven belangrijk is. Aanvankelijk ging het om een procedure tussen een cliënt en zijn bankier. Nadat de cliënt bij de rechtbank in het ongelijk was gesteld, ging hij in hoger beroep bij het gerechtshof te ’s-Hertogenbosch. Omdat de dagvaarding aan alle kanten rammelde, maakte het gerechtshof korte metten; de dagvaarding werd nietig verklaard en de cliënt had dus het nakijken.

De cliënt liet het er echter niet bij zitten en stelde zijn advocaat aansprakelijk voor de schade. Nadat de rechtbank de cliënt in het gelijk had gesteld, ging de advocaat in hoger beroep. Het gerechtshof stelde dat als uitgangspunt geldt ‘dat een advocaat bij de uitvoering van zijn werkzaamheden dient te handelen zoals van een redelijk bekwaam en redelijk handelend advocaat in de gegeven omstandigheden mag worden verwacht’. Het hof was van oordeel ‘dat geen redelijk handelend advocaat een dagvaarding zou uitbrengen die nietig is omdat daarin de gronden voor de eis niet zodanig duidelijk zijn omschreven dat de wederpartij weet waartegen hij zich moet verweren en de rechter weet waarover hij dient te beslissen.’

Het gerechtshof overwoog voorts dat de advocaat ervoor verantwoordelijk is ‘dat de dagvaarding aan de wettelijke eisen voldoet. Hij dient ervoor te zorgen dat zijn cliënt hem alle gegevens verschaft die nodig zijn om een goede dagvaarding op te stellen.’ Harde, maar ware woorden. De advocaat  probeerde ten slotte de cliënt nog ‘medeplichtig’ te maken, door te stellen dat hij het concept van de dagvaarding  met de cliënt had besproken. Ook met dit standpunt maakte het hof korte metten: de advocaat heeft een eigen verantwoordelijkheid!
Vervolgens ging de advocaat in cassatie. In nog geen A-4tje verwees de Hoge Raad het beroep van de advocaat naar de prullenbak.

Waar gewerkt wordt, kunnen fouten worden gemaakt. De vraag is echter wie voor die fouten moet opdraaien. Deze uitspraak toont aan dat het verstandig kan zijn een rechterlijke uitspraak die nadelig voor u uitpakt kritisch te bestuderen en zo nodig stappen te ondernemen.

30 Comments

Door Wendel (niet gecontroleerd) op di, 26-5-2020 - 19:22

Kan iemand mij een advocaat adviseren die het op eemt jegens een andere advocaat door blunderingen in mijn zaak..

Door John Bibo (niet gecontroleerd) op vr, 1-5-2020 - 09:04

Lening gekregen van een niet bestaande vennootschap op papier moet ik deze terug betalen

Door Bert (niet gecontroleerd) op vr, 31-1-2020 - 09:12

Ik heb dezelfde ervaring. Je goeie rechters en advocaten die het begrijpen. Maar ook helaas vele foute rechters die bijvoorbaat al bevoordeeld zijn ook een vrouwelijke rechter, die tijdens de zitting privé ging praten met mijn ex vrouw. Van hoe gaat het met U. Mijn vrouw begon meteen een zielig verhaal te vertellen. Die totaal niet waar was. Vervolgens riep ze naar de rechter. Hij heeft ook een vriendin. De rechter vroeg aan haar, hoe weet u dat? Via zijn Facebook. Toen kreeg ik de vraag klopt het dat u een vriendin heeft. Ik ze ja, ik heb een heleboel vrienden en vriendinnen op mijn Facebook account. Niets bijzonders. Schande riep ze, dat stond notabele ook in de stukken. Zaak verloren. In hoger beroep gelukkig weer recht kunnen zetten en werd mijn ex door 2 mannelijke rechters meteen keihard aangepakt. Maar wel €3000 armer aan extra kosten en 5 maanden verder met heel veel ergenis

Door Johanna (niet gecontroleerd) op vr, 24-1-2020 - 12:55

Het is vreemd dat een advocaat die zo duur is, kan blunderen ten koste van de client.
Die dan zelf met hoge kosten of nog erger zit. Dat zo'n advocaat niet aan te pakken is. Er zijn beroepen waar je dan ontslagen wordt. Verschillende advocaten en procedures gehad, een goede de rest was waardeloos. Nu eentje al drie jaar aan het rechten grove fouten maakt. Niet overlegd en alles wegwuifd.Zat er aan te denken nu een klacht tegen zijn slordige werken in te dienen. Maar zoals ik het hier lees heeft dat weinig zin.No cure no pay zou inderdaad de oplossing zijn, dan zien ze hoe het uitpakt als ze dit soort nalatige fouten maken. Het is net als artsen een zeer risicovol beroep daar mag op fouten best zwaar op aangepakt worden.Nu reageren ze laconiek en respectloos naar klanten toe dat het niet hun probleem is.

Door Hans Bloem (niet gecontroleerd) op ma, 4-11-2019 - 15:44

11 jaar "procederen " meer dan 100.000,- euro kosten ... een schade van meer dan 400.000,- euro , en dat alles door een advocaat , die werkelijk alles vanaf dag 1 uit de duim zuigt , en niet eens een daartoe bevoegde opdrachtgever had ... om te beginnen met een beslaglegging op AL mijn liquide middelen ! ... gewoon ordinaire chantage , en geldelijke vorderingen werden ook al afgewezen in 2011 , maar een nog veel groter kwaad is de RECHTSPRAAK zelf ... totaal ondeskundige rechters die zich moeten uitspreken in zaken waar ze werkelijk geen kaas van hebben gegeten .
Zoals in mijn geval , maakt de eerste ( vrouwelijke ) rechter een knappe MISSLAG , en zoals in het vonnis staat ; ik beschik niet over enige informatie .. maar NEEM AAN ... dat ... een " AANNAME "dus , en daarbij volledig voorbij gaand aan alle wettelijke en notariële registraties in de daarvoor bestemde registers , die al in 2008 plaatsvonden ( het betreft het verkrijgen van een erfenis middels Akte van erfrecht ) .. dan val ik in de handen van wellicht de slechtste rechter van Nederland ... mr. Petra de Bruin ! ..hoogmoed en onkunde ten top ... en een achtergrond/opleiding "arbeidsrecht "! ... ze BLUNDERD jaren achtereen , maar moet uiteindelijk toch besluiten om het ooit gelegde beslag op te laten heffen ... het is/was VEXATOIR ( onrechtmatig ) ... en " te lichtvaardig verleend " ... we zijn dan 5,3 jaar verder ! ... wanneer ik dan mijn geleden schade wil verhalen , waarop ik RECHT heb , zoals de Hoge Raad dit aangeeft , en ik mijn vorderingen/schade indien , dat beslist dezelfde " rechter " Petra de Bruin , deze claim af te wijzen !
Uiteraard heb ik tegen de LOUCHE advocaat ook klachten ingediend , bij het "zelfreinigend "orgaan dat daarvoor in het leven is geroepen door de beroepsgroep zelf ... de Deken van de Orde en de Raad voor de Discipline ... ook wel de "slagers die het eigen vlees keuren "genoemd .. die er overduidelijk op uit zijn , om de eigen beroepsgroep de handen boven het hoofd te houden , en waar ook de kennis van zaken , die benodigd is of zou moeten zijn , niet aanwezig is !
Uiteindelijk blijk ik makkelijker in contact te kunnen met de ECHTE authoriteiten in deze materie , zoals notarissen en zelfs Prof. Hoogleraren ERFRECHT , die mij allen volledig in het gelijk stellen , en zelfs een LEGAL OPINION produceren !
Er wordt vastgesteld dat de nalatenschap is toebedeeld en verdeeld , maar nu komt het ; de executeur !.. een voormalig notaris van het kantoor Nauta Dutihl , heeft al zijn bevoegdheden overschreden , en uit de bankafschriften blijkt , dat hij maar liefst meer dan 100.000,- euro betaalde aan de advocaat ( die zich daarmede schuldig heeft gemaakt aan HELING ) .. die mij dus in procedures betrok , om te beginnen met de CHANTERENDE beslaglegging , van het geld van de erfgenamen ! ... en zelfs nooit de zgn. OPDRACHTGEVER kon zijn , omdat de nalatenschap niet meer bestond ! ... zoals de Akte van Erfrecht duidelijk maakte , ... maar Nauta Dutihl stelde wel een akte op , en liet deze inschrijven bij het kadaster ... ZONDER daar de belanghebbenden / erfgenamen van op de hoogte te stellen ... de oud-medewerker (" mr. F.X. Olmer " ) was daardoor in staat om zijn "bankbevoegdheid " in staat te houden ... en vervreemde op die manier al die gelden van de ABN-AMRO ... die daarmede ook de rechten van de eigenaren van de gelden op die rekening volledig negeerde , zelfs na mijn duidelijke informatie inzake dit probleem , en mijn claim op mijn aandeel in deze gelden , die vanuit belegd / verhuurd O.G. maandelijks nog binnenkwamen ! .. om maar te zwijgen van de K.v.K. ... waar deze "mr". F.X. Olmer.. zichzelf ook even liet inschrijven als "beheerder en bestuurder " van rendement-gevend O.G. ! ... allemaal middels valsheid in geschrifte !... zwart op wit ! ... er zou zelfs een aandeelhouders-vergadering zijn geweest ! .. maar mijn verplicht en benodigde handtekening ontbreekt ... bij zowel de ABN-AMRO , als bij de K.v.K. ... maar met heel veel bluf EN een "TITEL "... witte boorden criminaliteit .. kun je heel ver komen ... ONGESTRAFT !
De oud ( vennootschappen ) notaris F.X. Olmer ( 0 verstand erfrecht ) , maar ook de ABN-AMRO en de K.v.K. .. die AL mijn RECHTEN aan de laars hebben gelapt en genegeerd , en een " RECHTSPRAAK " blijkt niet voldoende kennis in huis te hebben , zelfs wanneer je de juiste stukken / Akte's / Eigendomsbewijzen overlegd in staat om deze op waarde te beoordelen ... gewoon bij gebrek aan kennis en kunde ! en wanneer er een zich nog steeds "notaris " noemde OPLICHTER ( van het tableau geschrapt in 2006 ! ) samen met zijn louche advocaatje Mr. B. van Mieghem van Wybenga advocaten R'dam in het spel zijn ...die 11 jaar later NOG BEWEREN ... dat er een " NALATENSCHAP " is en er nog bevoegdheden bestaan ... gaan rechters gewoon door de knieën ... eenvoudigweg omdat het opleidingsniveau .. ook al was dit in de jaren 60/70 van de vorige EEUW ...van een notaris .. dat van henzelf vaak overschrijdt ... ik heb zelf bij het Hof in Den Haag de voorzitter van dat Hof ( mr. Herron ) aan het eind van een zitting horen zeggen ... kijkend richting de notariële oplichter : " ach ...u bent notaris , u weet het dus het beste "!
We kennen in dit land een gezegde , en algemeen geaccepteerd ook nog ! ... Recht hebben is 1 .... Recht krijgen is 2 !... het is een schande dat het gezegde nog bestaat ... als je RECHTEN hebt .. zou je die ALTIJD moeten krijgen .. de praktijk is anders !
Er is heel veel mis in de Rechtspraak ... de advocatuur waarbij veel advocaten pretenderen overal verstand van te hebben ! , maar ook de beslist kwalijke rol van een K.v.K. ... die maar inschrijft en registreert ... van waaruit ook heel veel fraude wordt gepleegd .
We leven in een NIET bestaande RECHTSTAAT , wanneer de bezem er niet eens flink doorheen gaat ! ..om te beginnen met het voor ALLE ( civiele ) zaken , openstellen van het NO CURE NO PAY systeem !... dan laten heel veel advocaten het wel uit hun hoofd , om hun onkunde , duur te verkopen ...middels uurtje factuurtje .. en zou de rechtspraak als orgaan minder belast zijn met zaken , die er feitelijk niet eens thuishoren !
Vaak wordt in dit land , pas een put "gedempt " .. als er een kalf is verdronken ... wellicht moet ik zelf maar es een "kalf "een duw gaan geven !
Tot slot ; heeft u een erfrecht probleem , stap naar een gecertificeerde advocaat
we hebben in dit land meer dan 17.000 advocaten ( een hele economie ).. maar er zijn op dit moment slechts 96 specialisten op dit terrein ( o.a. VEAN ) ..de rest bezit echt niet de kennis of de kwaliteit om u IN RECHTEN bij te staan ! ... laat u niet misleiden door de term " familierecht " advocaat !

Door wendel (niet gecontroleerd) op do, 24-10-2019 - 22:19

Hallo Rechtvaardig,

jij bent goed thuis in het onder woorden brengen op een juridische manier, zou je mij kunnen/willen helpen? en mevr. Lamers wist u dat u een bijzondere bijstand bij de gemeente kunt vragen voor de advocaat koste als u een uitkering heeft...
gaat u daar maar achteraan en succes wat schandalig dit allemaal ik wist niet dat dit in Nederland kon en gebeurde zo een moderne land en zulke vieze spelletjes

Door wendel (niet gecontroleerd) op do, 24-10-2019 - 21:45

Hallo allen,

Weet iemand een advocaat die het tegen een andere advocaat durft op te nemen? mijn oude advocaat wil de zaak niet meer doen vanwege mijn kritiek op haar zij is advocaat du bois van korver advocatenkantoor,
- deze advocaat gaat op vakantie en laat niet schriftelijk, via mail of telefonisch weten je komt erachter als je haar nodig hebt en belt.
- met deze advocaat kan je geen afspraak maken tenzij zij die zelf maakt van uitstel komt letterlijk afstel bij haar.
- ze houdt je niet goed op de hoogte van zaken neemt weinig contact op met mij als client zodat ik juist meer moet bellen en mailen maar de tijd die ze daar aan besteed schrijft ze wel op.
- bespreekt niet maar handelt zelf en achteraf verteld ze het aan jou als client.
wie kan mij een advocaat of een adres geven waar ik verder mee kom.
orde van advocaten doet er niets aan is niet neutraal en heeft een houding van sorry zoek het zelf maar uit.....

Door Heer Singh (niet gecontroleerd) op wo, 3-7-2019 - 03:38

kunt u mij helpen met frauderende onroerend goed handelaren die enorme schade hebben aangericht in mijn bedrijf ?

tel 0624435491

Door A. Reinders (niet gecontroleerd) op ma, 4-3-2019 - 10:59

Ik heb te maken gehad met advocaten en curatoren. Brieven kwijt en archief van 3 jaar terug vernietigd en alle bewijslast weg.
Orde van Advocaten en RvD "Jammer maar wij kunnen niets onrechtmatigs vindenden".
Belastingdienst "curatoren zijn de grootste criminelen" dit zegt dus genoeg. Advocaten(kantoren) die tevens curator zijn spelen het spel mee.

Door Recht vd sterkste (niet gecontroleerd) op ma, 7-1-2019 - 15:00

Geweldige jurisprudentie nu zijn onze rechten gewaarborgd! Mooi niet dus als er schade moet worden vergoed.
Heb je eindelijk na een procedure van 2 jaar voor elkaar dat de tuchtraad of hof de mening over jouw advocaat deelt. Tja dan begint het eigenlijk pas echt. Je krijgt te maken met de verzekeraar van je advocaat. Ga maar aantonen dat er een 1 op 1 verband is tussen jouw vermeende schade en de Fuck up van jouw advocaat. Die (nette, met zorgplicht) verzekeraars zijn niet zo net en zorgbewust als het op betalen aankomt. En is je advocaat toevallig niet verzekerd. Nou laat dan maar zitten.....