Geldkwesties december 2016

Heeft u toestemming nodig voor een traplift? Welke onkosten krijgt u als executeur vergoed? Mag uw ex stoppen met het overmaken van pensioen? Het antwoord op deze en andere vragen vindt u in de geldkwesties van deze maand.

Hebben we toestemming nodig voor een traplift?

Mijn man krijgt steeds meer moeite met traplopen. We overwegen daarom een traplift aan te schaffen. Het lastige is dat we in een huurwoning wonen. Hebben wij toestemming nodig van de eigenaar om de traplift te laten installeren?

  • Misschien. In het geval dat u voor de traplift een vergoeding krijgt vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of de Wet langdurige zorg (Wlz), hebt u geen toestemming van uw verhuurder nodig. Krijgt u geen vergoeding, bijvoorbeeld omdat u de traplift wilt installeren met het oog op de toekomst, en betaalt u de traplift dus volledig zelf, dan moet u de verhuurder schriftelijk om toestemming vragen. De verhuurder mag weigeren als de woning vanwege de traplift moeilijker te verhuren is of in waarde daalt. Hebt u toestemming gekregen, dan hoeft u de traplift niet te verwijderen bij het verlaten van de woning

Mag mijn zoon in de bijstand zijn auto houden?

Mijn zoon komt binnenkort hoogstwaarschijnlijk in de bijstand. Hij heeft een auto van een paar jaar oud. Mag hij die auto houden met een bijstandsuitkering?

  • Misschien. Bijstand is bedoeld voor mensen die zelf onvoldoende geld hebben om in hun levensonderhoud te voorzien. Dat betekent onder andere dat iemand met voldoende eigen vermogen niet in aanmerking komt voor bijstand. Voor een alleenstaande is het maximaal toegestaan vermogen €5900. Voor een gezamenlijke huishouding is dat het dubbele. Bij het berekenen van het vermogen telt de auto in principe mee. In sommige gemeenten wordt een auto die weinig waard is, niet meegeteld. Of alleen het deel dat boven een bepaald bedrag uitkomt, wordt meegeteld. Heeft uw zoon meer vermogen dan maximaal is toegestaan, dan moet hij interen op zijn vermogen en/of zijn auto verkopen voordat hij bijstand krijgt.

Welke onkosten krijg ik als executeur vergoed?

Ik ben in het testament van een goede vriend als executeur aangewezen. Ik krijg daarvoor een vergoeding. Moet ik daar al mijn onkosten van betalen?

  • Nee. De onkosten die u maakt, zoals reis- en eventuele verblijfkosten, krijgt u uit de erfenis betaald. Uw vergoeding is bedoeld voor uw werkzaamheden als executeur. Volgens de wet is die vergoeding 1 procent van het vermogen van de overledene, maar in het testament kan een andere vergoeding staan, zoals een ander percentage of een vast bedrag.

Op welke manier erven wij, zes (stief)kinderen, evenveel?

Mijn moeder en mijn stiefvader hebben ieder drie kinderen uit een eerdere relatie. Zij willen alle zes (stief)kinderen in gelijke mate laten erven. Hoe kunnen ze dat het beste regelen?

  • Stiefkinderen erven niet automatisch van hun stiefouders. Als uw moeder en haar partner niets doen, erft u dus niet van uw stiefvader en erven zijn kinderen niet van uw moeder. Het handigste is het als uw moeder en uw stief­vader beiden een testament laten opmaken waarin zij bepalen dat hun stiefkinderen meedelen in de wettelijke verdeling. In dat geval krijgen alle zes kinderen evenveel.

Mag mijn ex stoppen met pensioen overmaken?

Mijn ex-man heeft aangekondigd dat hij wil stoppen met het overmaken van een deel van zijn pensioen naar mij. Mag dat zomaar?

  • Nee. De regel is dat u recht hebt op de helft van het pensioen dat tijdens het huwelijk is opgebouwd. Dat loopt door totdat uw ex komt te overlijden. Mogelijk ontvangt u dan een bijzonder nabestaandenpensioen. Het kan zijn dat er bij de echtscheiding afwijkende afspraken zijn gemaakt. Als dat zo is, zijn die tijdens de echtscheidingsprocedure op papier gezet. Dat kunt u dus zelf nakijken.

Ik woon samen. Heb ik recht op partner­pensioen?

Heb ik als samenwoner recht op een partnerpensioen als mijn ­partner komt te overlijden?

  • Dat ligt eraan. De regels verschillen per pensioenfonds. Hebt u een geregistreerd partnerschap, dan is er hoogstwaarschijnlijk recht op een partnerpensioen. Woont u samen en hebt u een samenlevingscontract met elkaar afgesloten, dan hebt u bij veel pensioenfondsen recht op een partnerpensioen. Is er geen samenlevingsovereenkomst, dan hebt u mogelijk geen recht. Bent u na de pensionering van uw partner gaan samenwonen, dan hebt u waarschijnlijk geen recht op een nabestaandenpensioen. Het beste kunt u bij het pensioenfonds informeren wat uw rechten zijn.

Mogen de buren onze tuin filmen?

De buren hebben buiten camera’s opgehangen. Mogen ze ook onze voortuin filmen?

  • Nee. De buren mogen beveiligingscamera’s ophangen om hun eigen erf te filmen, op voorwaarde dat dit duidelijk aangekondigd is. Dat is niet strafbaar. Als zij de camera op uw voortuin richten of bij u door het raam naar binnen filmen, maken zij inbreuk op uw privacy. Dat mag niet. Wilt u ­succesvol actie ondernemen tegen de buren, dan moet u kunnen aantonen dat er daadwerkelijk sprake is van inbreuk op uw privacy. Het lastige is dat u aan de camera moeilijk kunt zien of uw buren u daadwerkelijk filmen. Mogelijk is de camera ingezoomd en wordt uw tuin toch niet gefilmd. U kunt de buren vragen of u de camera­beelden mag zien, desnoods met een smoes, om te zien of zij uw tuin filmen of niet. Willen de buren niet meewerken, dan kunt u de politie vragen te bemiddelen. Levert dat geen resultaat op, dan moet u naar de rechter en daar om een verbod op de camera vragen.
Bron(nen):