Geldkwesties december 2017

Kunt u uw schade op de dader verhalen? Mag u de kinderen van uw tweede vrouw evenveel schenken? En kunt u uw oude spaarboekje nog verzilveren? Het antwoord op deze en andere vragen vindt u in de geldkwesties van deze maand.

Kan ik mijn schade op de dader verhalen?

Ik ben het slachtoffer van een beroving. Mijn tas met inhoud is gestolen. Daarbij heb ik een duw gekregen, waardoor ik een pijnlijke knie kreeg en een gat in mijn broek. Kan ik de schade verhalen op de dader?

Ja, in principe wel. Vanzelfsprekend moet bekend zijn wie de dader is. Het Openbaar Ministerie zal u, als slachtoffer in het strafproces, een formulier ‘Verzoek tot schadevergoeding’ sturen. Om materiële schade, zoals medische kosten en het vervangen van gestolen spullen, vergoed te krijgen, moet u bewijzen dat u die kosten heeft gemaakt. Dat doet u door kopieën van bonnen mee te sturen bij de aanvraag. U kunt een juridisch medewerker van Slachtofferhulp Nederland om assistentie vragen. Vooral bij immateriële schade is dat verstandig, omdat de hoogte van immateriële schade wordt vastgesteld aan de hand van eerder toegewezen bedragen.

Kan ik mijn oude spaarbankboekje nog verzilveren?

Ik heb een spaarbankboekje van dertig jaar geleden tussen oude papieren gevonden. Er staat nog geld op. Moet de bank het spaargeld aan mij uitkeren?

Nee, hoogstwaarschijnlijk niet. Een spaarbankboekje is een vordering op de bank en deze vordering is inmiddels verjaard. Bovendien, in het verleden hebben banken regelmatig spaarsaldi uitgekeerd aan spaarders die hun spaarbankboekje juist kwijt waren. In die gevallen kón er dus geen boekje ongeldig worden gemaakt, waardoor een spaarbankboekje op zich nu onvoldoende bewijs is. Wel kunt u de bank vragen of zij in hun administratie informatie kunnen vinden over uw spaarbankboekje.

Klopt de korting op de AOW-toeslag?

Ik ben vervroegd met pensioen gegaan. Mijn man is al langer met pensioen en ontvangt voor mij een AOW-toeslag, omdat mijn parttime-inkomen bescheiden was. Nu wordt mijn vroegpensioen gekort op de AOW-toeslag. Klopt dat?

Ja. Uw vroegpensioen gaat van de AOW-toeslag van uw man af. Dat gold ook voor uw salaris, maar in deze twee gevallen wordt de korting op verschillende manieren berekend. Van uw salaris werd de eerste €234 niet meegeteld. De rest werd voor tweederde van de toeslag afgetrokken. Een vroegpensioen wordt volledig van de AOW-toeslag afgetrokken. Hierdoor wordt de AOW-toeslag nu lager.

Mag ik de kinderen van mijn tweede vrouw evenveel schenken?

Mijn eerste vrouw is enkele jaren geleden overleden. Samen hadden we twee kinderen. Onlangs ben ik getrouwd met een vrouw die uit een eerder huwelijk ook twee kinderen heeft. Kan ik haar kinderen evenveel belastingvrij schenken als mijn eigen kinderen?

Ja. Voor de erf- en schenkbelasting zijn stiefkinderen gelijkgesteld met eigen kinderen. U kunt ze evenveel belastingvrij schenken.

Recht op huurtoeslag na de verkoop van de woning?

Wij willen onze woning verkopen en verhuizen naar een goedkope huurwoning. We hebben een laag inkomen: AOW en een klein pensioen. Komen wij in aanmerking voor huurtoeslag?

Nee, hoogstwaarschijnlijk niet. Voor de huurtoeslag gelden niet alleen regels voor de hoogte van de huur en het inkomen, ook zijn er grenzen aan het vermogen. Zo mogen u en uw partner ieder niet meer dan €25.000 vermogen bezitten. Hebt u samen meer dan €50.000, dan komt u niet voor een huurtoeslag in aanmerking. Na de verkoop van uw huis zult u ongetwijfeld meer vermogen hebben en dan heeft u geen recht op huurtoeslag.

Heeft mijn tweede echtgenoot recht op een volledig partnerpensioen?

Ik ben eerder getrouwd geweest en mijn ex is sinds kort ernstig ziek. Als hij komt te overlijden, krijgt mijn huidige echtgenoot dan recht op een hoger partnerpensioen als dat aan de orde komt?

Nee. Het partnerpensioen dat is opgebouwd tijdens uw eerste huwelijk, was bedoeld voor uw eerste man. Als hij komt te overlijden, betekent dat niet dat het geld beschikbaar komt voor het partnerpensioen van uw tweede echtgenoot. Wel wordt na het overlijden van uw eerste echtgenoot uw ouderdomspensioen hoger. Uw ex heeft recht op het deel van uw ouderdomspensioen dat is opgebouwd tijdens het huwelijk. Na zijn overlijden vervalt dat en wordt uw ouderdomspensioen volledig van u.

Eindigt het pensioen van mijn ex wanneer hij overlijdt?

Sinds mijn ex met pensioen is gegaan, ontvang ik van het pensioenfonds een deel van zijn pensioen. Zijn gezondheid gaat de laatste tijd achteruit. Mocht hij komen te overlijden, dan stopt natuurlijk zijn pensioen. Geldt dat ook voor het deel dat ik ontvang?

Ja. Het ouderdomspensioen dat u van uw ex ontvangt, eindigt zodra hij komt te overlijden. Maar in plaats daarvan krijgt u recht op een bijzonder nabestaandenpensioen. U blijft dus geld ontvangen van het pensioenfonds van uw ex. Voor de exacte hoogte van het bedrag kunt u het beste het pensioenfonds van uw ex bellen.

Plustelefoon: 0900-204 07 18

Abonnees van Plus Magazine kunnen bellen met vragen over:

  • AOW
  • Pensioen
  • Erfrecht
  • Belastingen
  • Wonen
  • Ziektekostenverzekeringen
  • Sociale uitkeringen
  • Consumentenbelangen en andere ­onderwerpen over geld en recht.

Hou uw abonneenummer bij de hand (zie adresetiket). Bereikbaar op dinsdag, woensdag en donderdag van 9.30 tot 12.30 uur. T 0900-204 07 18 (€1 per gesprek)

Dit artikel is eerder verschenen in Plus Magazine december 2017. Nog geen abonnee van Plus Magazine? Abonnee worden doet u in een handomdraai!

Bron(nen):