Geldkwesties mei 2017

Heeft u een testament nodig? Erft u in plaats van uw overleden partner? En moet u een huurverhoging accepteren? Het antwoord op deze en andere vragen vindt u in de geldkwesties van deze maand.

Waarom betalen mijn buren minder huur?

Onze woningen zijn identiek, maar ik betaal meer huur dan mijn buren. Het enige verschil is dat zij hier ­later zijn komen wonen. Heb ik recht op huurverlaging?

In principe niet. Veel verhuurders stellen de huur opnieuw vast als er een nieuwe huurder komt. Dit kan ertoe leiden dat de nieuwe huurder meer huur gaat betalen dan zittende huurders, maar ­minder kan ook. Verder betalen huurders met een hoger inkomen vaak een inkomensafhankelijke huurverhoging – en dus een hogere huur. Huurverlaging vragen aan de verhuurder kan altijd, maar zolang de huur onder de maximale huurprijs ligt, bestaat er geen garantie op succes. Is het antwoord negatief, dan staat de gang naar de Huurcommissie open. Ook daar is succes niet verzekerd.

Kost een AOW’er de baas minder premies?

Ik ben 70 jaar en wil tijdelijk weer aan het werk. Klopt het dat mijn werkgever minder sociale premies voor mij moet betalen omdat deze vervallen zodra je AOW krijgt?

Jazeker, dat klopt. Een werk­gever betaalt voor een werknemer ná de AOW-leeftijd geen ­premie meer voor de WW, Ziektewet, WAO en WIA. Ook hoeft de werkgever de AOW-premie niet van het loon in te houden. Dat betekent dat u niet verzekerd bent tegen werkloosheid en arbeidsongeschiktheid. Hoewel uw werkgever geen premie Ziekte­wet betaalt, hebt u wel recht op een Ziektewetuitkering. Doordat uw werkgever geen premies meer is verschuldigd, bent u voordeliger voor hem dan jongere werknemers. Het voordeel van de vervallen AOW-premie is rechtstreeks voor uzelf: u houdt hierdoor netto meer over.

Hebben wij een ­testament nodig?

Mijn vrouw en ik zijn al heel lang getrouwd, we hebben een ­uitstekende relatie met onze drie volwassen kinderen, en een eigen huis dat is afbetaald. Een ­testament hebben we niet. Is het zinvol dat alsnog te laten maken?

Misschien. Stel dat u geen testament maakt en een van u overlijdt, dan krijgt de langst­levende de beschikking over uw gehele bezit. Sterft ook de langstlevende, dan erven uw kinderen ieder een derde. Uw kinderen bepalen daarbij onderling de ­verdeling van de spullen. Als een kind in gemeenschap van ­goederen is getrouwd, is zijn of haar deel van de erfenis automatisch gemeenschappelijk eigendom van dat kind met zijn of haar partner. Voldoen deze ­regels voor u? Dan hebt u voor het verdelen van uw vermogen geen testament nodig. Mogelijk is een testament wél voordeliger voor het besparen van erfbelasting. Afhankelijk van de hoogte van de nalatenschap moet de langstlevende namelijk erf­belasting betalen namens de kinderen als één van beiden overlijdt. Dit kunt u voorkomen met een zogeheten tweetrapstestament, waarbij pas belasting verschuldigd is als ook de langstlevende is overleden. U kunt het best een notaris om advies vragen. Dat kan bijvoorbeeld ook tijdens een gratis inloopspreekuur dat sommige ­notarissen hebben.

Erf ik in plaats van mijn overleden vrouw?

De tante van mijn vrouw heeft in haar testament een legaat toegekend aan al haar nichten en neven, onder wie mijn vrouw. Nu is mijn vrouw onlangs overleden. Erf ik in haar plaats als haar tante komt te overlijden?

Waarschijnlijk niet. Een ­legaat is in principe uitsluitend bedoeld voor de persoon die in het ­testament is genoemd. Stel dat de tante ook een plaatsvervullingsrecht in haar testament heeft opgenomen, dan erven uw kinderen – in plaats van uw vrouw – het legaat. Uw kinderen moeten het legaat dan onderling ver­delen. U erft alleen als de tante u expliciet heeft genoemd in haar ­testament. Is dat niet het geval en is er ook geen plaatsvervulling in het ­testament, dan valt het legaat terug in de erfenis en erven de ­erfgenamen.

Moet ik huurverhoging accepteren?

Mijn verhuurder heeft de plafonds in mijn huis vervangen en de ramen geïsoleerd. In ruil daarvoor wil hij de huur extra verhogen.
Kan dat zomaar?

Ja en nee. Bij een woningverbetering mag de verhuurder de huur verhogen. De essentie van woningverbetering is dat u meer woongenot krijgt. Denk bijvoorbeeld aan een tweede toilet, dubbel glas of centrale verwarming. Het vervangen of herstellen van bestaande voorzieningen is geen woningverbetering, maar (groot) onderhoud of renovatie. Hiervoor mag de verhuurder de huur niet verhogen. In uw geval kan de isolatie tot huurverhoging leiden, maar de nieuwe plafonds niet. De verhuurder mag de huur bij woningverbetering alleen verhogen als u vooraf toestemming hebt gegeven voor de verbetering. Verder mag de nieuwe huur niet hoger zijn dan de maximale huur volgens de puntentelling. Als u het niet eens kunt worden met de verhuurder, kunt u naar de Huurcommissie stappen.

Wat zijn de fiscale ­gevolgen van verhuur?

Mijn huis wordt te groot voor mij. Ik overweeg het te verhuren aan mijn dochter en haar gezin. Zelf wil ik dan in een appartement gaan wonen. Wat zijn de gevolgen voor de belasting als ik dit doe?

Op dit moment valt uw huis in box 1. Als u nog hypotheek­rente betaalt, kunt u de rente aftrekken. Ook moet u het eigenwoningforfait bij uw inkomen optellen. Als het huis al is afbetaald, hebt u geen aftrekposten en bijtellingen. Zodra u verhuist en uw huis verhuurt, valt het in box 3. Dit betekent dat de hypotheekrenteaftrek én het eigenwoningforfait vervallen. U gaat 30 procent belasting betalen over een fictief rendement. De hoogte van dit rendement is afhankelijk van de waarde van het totale vermogen. Over de ­ontvangen huur betaalt u geen ­belasting. Onderhoudskosten kunt u niet aftrekken.

Plustelefoon: 0900-204 07 18

Abonnees van Plus Magazine kunnen bellen met vragen over:

  • AOW
  • Pensioen
  • Erfrecht
  • Belastingen
  • Wonen
  • Ziektekostenverzekeringen
  • Sociale uitkeringen
  • Consumentenbelangen en andere onderwerpen over geld en recht.

Hou uw abonneenummer bij de hand (zie adresetiket). Bereikbaar op dinsdag, woensdag en donderdag van 9.30 tot 12.30 uur. T 0900-204 07 18 (€1 per gesprek)

Dit artikel is eerder verschenen in Plus Magazine mei 2017. Nog geen abonnee van Plus Magazine? Abonnee worden doet u in een handomdraai!

Bron(nen):