Ik heb al 50 jaar premie AOW betaald. Is dat niet genoeg?

Als ik volgend jaar 65 word, heb ik 51 jaar AOW-premie betaald! Elk jaar bouw je 2% van je AOW op. Krijg ik straks 102% uitkering?

Als ik volgend jaar 65 wordt heb ik 51 jaar premie betaald voor de aow! Elk jaar bouw je 2% van je AOW op, heb ik gehoord. Als je een jaar in het buitenland woont gaat er wat vanaf. Maar heb ik straks nou recht op 102% AOW-uitkering? En zoniet, hoef ik dan dit laatste jaar geen premie AOW te betalen? Ik heb getuigschriften vanaf augustus 1958 tot 2008 en er worden nog inhoudingen gedaan tot mijn 65e verjaardag op 9 mei 2009.

U bent dus op uw 14e jaar al gaan werken en doet dat nog steeds. U bent echt de ideale werknemer van elke minister van Sociale Zaken, Economische Zaken en Financien, denk ik. U heeft al die tijd premie betaald, want de AOW werd een jaar voor u met werken begon, in 1957, ingevoerd. Minister-president was toen de nog steeds bekende Willem Drees.

Een gehuwde man kreeg toen direct al 1.404 gulden per jaar AOW; een ongehuwde man of vrouw kreeg 846 gulden per jaar. Een gehuwde vrouw had toen nog geen zelfstandig recht! De hele sociale wetgeving van die tijd ging uit van het model, dat de man kostwinner was en zijn vrouw het huishouden deed. De premie was geheel voor rekening van de werknemer en bedroeg 6,75 procent over maximaal ƒ 6.000. U moest misschien direct al een tientje per maand afdragen.

Sociale Zaken: 'gewoon premie blijven afdragen'

We hebben voor u even het ministerie van Sociale Zaken gebeld met de vraag of u nu niet eindelijk genoeg premie AOW heeft afgedragen. Het antwoord is nee, het is nooit genoeg....De opbouw van de AOW-verzekering begint vanaf de leeftijd van 15 jaar en eindigt, zodra de 65-jarige leeftijd is bereikt. Per verzekerd jaar wordt 2% van het totale pensioenbedrag opgebouwd. In een periode van 50 jaar wordt er 50 x 2% = 100% pensioen opgebouwd. Heeft de verzekerde vòòr z'n 15de verjaardag dus premieplichtig inkomen genoten, dan worden daardoor geen extra verzekeringsjaren opgebouwd. Aldus het ministerie. U moet dus gewoon doorgaan met het afdragen van premie, voor u zit er niets in het vat.

Ben trouwens net als u benieuwd of er veel mensen zijn die 50 jaar gewerkt hebben. Ik denk dat u dat altijd met plezier gedaan heeft! Misschien is dat is veel meer waard dan 2%...

38 Comments

Door C.Hoogland (niet gecontroleerd) op za, 16-5-2020 - 23:07

Vanaf 1963 ben ik in dienst gekomen bij het Loodswezen, een onderdeel van Defensie.
Vanaf 2006 met pensioen van het ABP.
Mijn pensioen was de middelsom van op 1 jaar van het jaarlijkse inkomen.
Na mijn pensioen kreeg ik een berekening waarbij werd aangegeven dat er per jaar €15.540,00 in mindering werd gebracht van mijn middelsom.
Dit bedrag wordt dus ingehouden zijnde franchise en mijn AOW is per jaar €10191,00.
Dit houd in dat ik 37 jaar premie AOW heb betaald en nu mijn eigen AOW inlever, sterker nog, ik betaal €5000,00 meer dan ik ervoor terugkrijg.
Dit begrijp ik niet, ik betaal 37 jaar maandelijks een percentage AOW van mijn salaris en wanneer ik er recht op heb wordt er een Franchisebedrag afgehouden.
Ik ben nu 79 jaar en betaal al 15 jaar mijn eigen AOW , zelfs meer dan hetgeen ik recht op heb.
Ik begrijp er niets van, ik betaal mijn eigen AOW zelfs meer, hoe kan dit?.

Door Johan (niet gecontroleerd) op za, 1-2-2020 - 18:38

Her is onzin dat men pas op 25-jarige leeftijd AOW premie ging betalen. Dit gold voor de opbouw van een, niet overheids, pensioen. Met werd premieplichtig per de 1e van de maand dat men de 15-jarige leeftijd bereikte.
Ook de genoemde korting van 2,5% is onjuist, men bouwt in 50 jaar volledig recht op AOW op. Elk jaar dat men fiscaal niet in Nederland verbleef wordt met 2% gekort op het maximale AOW bedrag.

Door Henna (niet gecontroleerd) op wo, 22-1-2020 - 10:23

Precies, AOW is voor iedereen en dus betaalt iedereen voor iedereen. Dat heet algemene middelen, solidariteit. En niet hoelang men betaalt en vooral ook geen generaties tegen elkaar uitspelen voor politieke winst. Want die verhalen zijn altijd vals en ondermijnen het saamhorigheidsgevoel.

Door Bor (niet gecontroleerd) op ma, 20-1-2020 - 15:18

Wat een onzin het antwoord op de vraag slaat de plank volkomen mis. je betaalt geen premie voor jouw AOW, waar de meeste het over hebben in hun commentaar is pensioen.
AOWpremie wordt betaald door de werkenden c.q.belastingbetalers voor de mensen die nu AOW krijgen. Je betaald dus geen premie voor jouw AOW, dat doen anderen als je uitkering zover is.

Door Janny (niet gecontroleerd) op za, 26-10-2019 - 23:33

Je begon vroeger pas bij 25 jarige leeftijd AOW-premie te betalen. Dat 40 jaar lang tot aan je pensionering. Je wordt ook met 2,5 % gekort voor elk jaar, dat je in het buitenland verblijft.

Door J (niet gecontroleerd) op za, 14-9-2019 - 13:52

Schandalig en vernederend dat er gezegd wordt, dat je nog premie moet betalen als je al meer dan 50 jaar hebt gewerkt, en nog nooit je handje hebt opgehouden, diegene die dat zegt, moeten ze zijn of haar kop van de romp aftrekken.

Door Thomas de werfe (niet gecontroleerd) op wo, 31-7-2019 - 12:52

Jongeren gaan dat niet meer redden?
Ik denk dat de jongeren juist krom moeten gaan liggen om ooit nog met pensoen te kunnen. Oudjes van tegenwoordig kunnen met geluk nog 20+ jaar met pensoen.
Ik heb met mijn 32 jaar al 17 jaar gewerkt, waarvan ik met 17 jaar in vast loondienst ben gegaan. Tegen de tijd dat ik met pensioen mag heb ik 55+ jaar gewerkt.

Door G.Hilger (niet gecontroleerd) op vr, 19-7-2019 - 13:07

De meeste jongeren bouwen een schuld op en ipv hard werken gaan ze naar de gemeente om schuldenhulp aan te vragen , met dat ze betalen voor de ouderen de ouderen hebben zoveel betaald ,dat gaan de jongeren nooit kunnen

Door Willem Hoekstra (niet gecontroleerd) op di, 16-7-2019 - 18:54

Ik heb straks ook ruim 50 jaar gewerkt als ik met pensioen ga.
Heb ook twee jaar in buitenland gewerkt en ga dus 4% minder AOW ontvangen.
Ik vind dat redelijk als je weinig hebt bijgedragen aan de AOW premies maar met dienstjaren van 50 jaar (of meer) is het belachelijk dat je voor die 2 jaar buitenland wordt gekort.

Door Direct (niet gecontroleerd) op za, 22-6-2019 - 03:07

Vind dat de vraag nogal cynisch is benaderd. Getuigt niet van goed fatsoen. Want velen halen amper 40 jaar werken tegenwoordig want met 38 jaar ben je al te oud verklaard door werkgevers. Bedenk dat goed!!!