Voordelige lening voor gezamenlijk energieproject

Energiecoöperaties kunnen binnenkort een lening aanvragen voor zonnepanelen of een windmolen. Met deze lening kunnen de komende jaren tot duizend lokale opwekprojecten worden gefinancierd. De lening is bedoeld voor projecten die gebruikmaken van de Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE).

Dit meldt het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (Svn). Energiecoöperaties zijn lokale initiatieven van burgers die samen duurzame stroom in hun eigen omgeving willen opwekken. Via de SCE kunnen ze een exploitatiesubsidie krijgen: hoe meer stroom zij produceren, hoe hoger de subsidie.

Het blijkt dat collectieven moeilijk geld kunnen lenen. Om daar een oplossing voor te vinden zijn verschillende banken en financiers benaderd . ASN, Triodos en Rabobank hebben zich bereid verklaard de nieuwe lening te financieren.

De lening waar SVn aan werkt, kan worden gebruikt voor windmolens of zonnepanelen. De details en voorwaarden worden deze zomer bekend gemaakt.