Wat te doen met mijn vaders testament?

Mijn vader is overleden. In zijn testament heeft hij vastgelegd dat mijn zus en ik een bepaald bedrag moeten uitkeren aan zijn vriendin. Helaas is er te weinig geld in de boedel. Wat moeten we doen?

Dat hangt ervan af hoe u de erfenis hebt aanvaard. Hebt u de erfenis beneficiair aanvaard, dan krijgt uw vaders vriendin niet het gehele legaat uitgekeerd, maar het totaal van uw vaders bezittingen. Meer is er immers niet. Hebt u de erfenis zuiver aanvaard, dan hebt u alle bezittingen en schulden geërfd. U en uw zuster moeten het legaat betalen, ongeacht hoe groot het bezit van uw vader is. Het verschil moet u in dit geval uit eigen zak bijpassen.