Aanslag onterecht? Bezwaar maken kan lonen

Als u het niet eens bent met een belastingaanslag, moet u in actie komen. Ook de Belastingdienst maakt fouten en die kunt u zelf rechtzetten.

LET OP: Dit artikel is onderdeel van de belastingspecial 2010. De informatie kan verouderd zijn. Voor de actuele belastingspecial 2012 kunt u hier klikken.

Krijgt u voor 1 juli een aanslag die niet terecht is? Stuur dan binnen zes weken een bezwaarschrift naar het op de aanslag vermelde adres. In deze brief zet u uiteen waarom u het niet eens bent met de aanslag. Volgens deskundigen heeft uw brief meer kans van slagen wanneer u duidelijk aangeeft welk bedrag u betwist en hiervoor meteen uitstel van betaling aanvraagt. Bovendien is het verstandig om uw bezwaarschrift aangetekend te verzenden. Op dit deel van onze website vindt u een voorbeeldbrief.

Hebt u meer tijd nodig, bijvoorbeeld omdat u gegevens moet opvragen?
Stuur dan binnen zes weken een zogeheten pro-formabezwaarschrift. Daarin maakt u kenbaar dat u het niet eens bent met de aanslag en dat u de argumenten om uw bezwaar te ondersteunen later uiteen zult zetten. In de regel krijgt u dan zes weken extra de tijd. Denk overigens niet dat uw brief door een onafhankelijke rechter of ombudsman wordt bekeken. Een andere inspecteur controleert de aangifte. Desondanks wordt ruim een derde van de klagers in het gelijk gesteld.

Wordt uw bezwaarschrift afgewezen?
Dan kunt u een beroepschrift indienen bij de rechtbank. Ook dit moet u doen binnen zes weken na ontvangst van de afwijzing van uw bezwaarschrift en u kunt de zaak weer iets oprekken met een pro-formaberoepschrift. U doet er verstandig aan wederom uitstel van betaling aan te vragen bij de Belastingdienst.

U kunt u (in principe voor eigen rekening) laten bijstaan door een advocaat of belastingadviseur, maar dat is niet nodig. Een onafhankelijke rechter bekijkt uw zaak. Daarbij is het belangrijk dat u de zaak goed ‘op papier’ inbrengt. Rechters lezen zich goed in en vormen vooraf al een voorlopig oordeel. Het heeft dus geen zin om uw beste argumenten voor de zitting te bewaren. Op de zitting is ook een inspecteur van de Belastingdienst aanwezig om de standpunten toe te lichten. De rechter hoort binnen zes weken een uitspraak te doen, maar uitstel komt regelmatig voor.
Als het bij de rechtbank niet lukt, kunt u in hoger beroep bij het Gerechtshof en daarna kunt u een verzoek om cassatie indienen bij de Hoge Raad. Dit hoogste rechtsorgaan toetst alleen een juiste toepassing van het recht.

Krijgt u gemaakte kosten vergoed?
Mocht u bij een van de rechters gelijk krijgen, dan kunt u aanspraak maken op een vergoeding van de proceskosten. Het is verstandig om dit verzoek gelijk met uw bezwaar- of beroepschrift in te dienen. Reiskosten en kosten voor een ingeschakelde belastingadviseur worden onder bepaalde voorwaarden én als u de zaak wint, vergoed. Ook de griffierechten kunt u terugkrijgen.

Verder in de belastingspecial 2010

 • Doe mee met de Belastingquiz
 • Eerste hulp bij uw belastingaangifte
 • Dag aftrekpost, Hallo automatische toeslag
 • Stuur toch weg die blauwe envelop
 • 10 tips voor uw huis, uw lijfrente en de fiscus
 • Betaalt grijs zich blauw?
 • Bestel de Belastinggids op Maat
 • Aanslag onterecht? Bezwaar maken kan lonen!
 • Zo doet u aangifte na een sterfgeval
 •  

  Auteur