Bestaat de Pas-65 nog?

Ik hoor al tijden niets meer over de Pas-65. Bestaat deze kortingspas nog of zijn kortingen voor senioren verleden tijd?

Nee en ja. Sinds 1 januari 2005 kunt u de Pas-65 niet meer aanvragen. Door de invoering van de legitimatieplicht werd dit voor 65-plussers overbodig. Iedere 65-plusser kan nu met een rijbewijs, paspoort of identiteitskaart zijn leeftijd aantonen. Doorgaan met de Pas-65 zou betekenen dat 65-plussers kosten moeten maken, terwijl zij dezelfde korting krijgen als 65-plussers die rijbewijs, paspoort of ID-kaart laten zien. Iedere 65-plusser heeft namelijk recht op korting; in die zin was de Pas-65 geen kortingskaart.

Of een 65-plusser daadwerkelijk korting krijgt, hangt sterk af van de aanbieder. 65-plussers kunnen in ieder geval reizen met een (roze) reductie-strippenkaart. De NS hanteert een leeftijdsgrens van 60 jaar voor extra korting. Veel bedrijven en organisaties zoals culturele instellingen bieden 65-plussers korting aan, maar dat is geen wet van Meden en Perzen. Er is geen overzicht van bedrijven die seniorenkorting geven.

Bron(nen):
  • Plus Magazine