Data delen met verzekeraar

De helft van de Nederlanders is bereid gegevens over de eigen gezondheid te delen met zorgverzekeraars als daar een korting op de zorgpremie tegenover staat. Deze verzekerden willen de gegevens die ze registreren met apps of wearables ter beschikking stellen. De animo is vooral groot onder 18 tot 35 jarigen (59%) en Nederlanders met een laag inkomen (51%).

Dit blijkt uit een onderzoek van Multiscope onder 6.000 Nederlanders. Drie op de tien Nederlanders is bereid de gegevens te delen met de werkgever als daar een beloning tegenover staat, zoals extra vrije dagen of een bonus. Er is minder animo om gezondheidsgegevens te delen met commerciële partijen. Een op de zes is bereid dit te doen in ruil voor korting. Volgens de wet is het nu niet toegestaan dat werkgevers gezondheidsdata verzamelen, ook niet na toestemming van de werknemer.

Gezondheidstrackers

Eén op de drie Nederlanders gebruik apps, wearables of meters om de gezondheid te monitoren, blijkt uit dezelfde Smart Health Monitor van Multiscope. Het populairst is het vastleggen van sport & beweging (20%) en voeding & gewicht (18%). De belangrijkste reden om dit te doen is het verkrijgen van een beter inzicht in gezondheid of activiteit. Driekwart gebruikt een gratis app.

www.multiscope.nl