Geldkwesties januari 2018

2018 is begonnen dus dat betekent nieuwe geldkwesties. Ook wensen wij u een gezond en voorspoedig nieuwjaar!

Is een boedel­beschrijving nodig?
Mijn man is onlangs overleden. De kinderen uit zijn eerste huwelijk willen dat er een boedelbeschrijving komt. Is dat noodzakelijk?
Het is verstandig een boedelbeschrijving op te stellen. Een boedelbeschrijving is een gedetailleerd overzicht van de bezittingen en schulden op de datum van overlijden. Het opstellen ervan is een taak van de executeur. Heeft uw man in zijn testament geen executeur aangewezen, dan bent u samen met de kinderen van uw man hiervoor verantwoordelijk. Als duidelijk is wat de bezittingen en schulden zijn, is ook duidelijk wat het erfdeel van de kinderenis. U hebt als langstlevende de beschikking over de volledige ­erfenis, tenzij uw man het in zijn testament anders heeft geregeld. Na uw overlijden weten de kinderen van uw man waar zij recht op hebben.

Moet ik schenken met uitsluiting?
Wij willen onze dochter een flink bedrag schenken. Zij woont samen met haar vriend. Wij willen niet het risico lopen dat de schenking deels bij haar vriend terechtkomt als hun relatie stukloopt. Hoe kunnen we hem het beste uitsluiten?
Dat is in principe niet nodig. Samenwoners hebben geen ­gemeenschap van goederen. De schenking wordt dus geen gemeenschappelijk bezit van uw dochter en haar vriend. Het geld is en blijft van haar. Wel moet uw dochter zorgen dat zij een administratie bijhoudt of het geld op een aparte rekening zet. Als de inkomsten en uitgaven van haar en die van haar vriend erg door elkaar lopen, er geen administratie wordt bijgehouden en ze gaan op termijn uit elkaar, dan kan het lastig worden aan te tonen dat de schenking niet is uitgegeven.

Wat doe ik als ik ­onterfd ben?
Ik heb al jaren geen contact meer met mijn ouders. Het zou mij niets verbazen als ik ben onterfd. Als dat het geval is, wat kan ik het beste doen?
Als het mogelijk is, kunt u het beste contact proberen op te nemen met uw ouders of andere familieleden, hoe lastig dat ook is. Bij het overlijden van uw ouders zult u als onterfde niet delen in de erfenis. Wel hebt u recht op een legitieme portie. Dat is de helft van het bedrag dat u wettelijk zou erven. U krijgt die legitieme portie niet automatisch, maar moet die binnen vijf jaar opeisen bij de erfgenamen of de executeur. Is een van uw ouders overleden, dan krijgt u de legitieme portie pas uitgekeerd na het overlijden van de langstlevende echtgenoot. U kunt ook berusten in de onterving. U erft dan niets en uw deel gaat naar uw kinderen, tenzij uw kinderen ook onterfd zijn. Dan krijgen ze niets. Ze kunnen ook geen ­legitieme portie opeisen.

Mag de buurman een stuk uit de schutting halen?
Tussen onze achtertuin en die van de buren staat een schutting. De buurman wil nu, vanwege het ­uitzicht, het achterste deel ­verwijderen. Mag dat zomaar?
Waarschijnlijk niet. Als de schutting precies op de erfafscheiding staat – dat is de grens tussen de twee tuinen – dan is die schutting gemeenschappelijk eigendom van u en uw buren. U bent gezamenlijk verantwoordelijk voor de schutting. De buren kunnen dus niet zomaar de schutting voor een deel neerhalen. Zij hebben daar uw toestemming voor nodig. U moet daar samen een oplossing voor bedenken. Staat de schutting op de grond van de buren, dan hebben ze uw toestemming niet nodig. Maar: als de schutting verdwijnt, kunt u op uw eigen grond zelf een schutting neerzetten. Overigens geldt dit alleen bij koopwoningen. Bij een huur­woning kunt u het best contact opnemen met de verhuurder.

Kan mijn vrouw na mijn overlijden in mijn huis blijven wonen?
Ik woon al jaren in een huurhuis en het huurcontract staat op mijn naam. Later ben ik getrouwd en is mijn vrouw bij mij ingetrokken. Het huurcontract staat nog steeds op mijn naam. Als ik kom te over­lijden, mag mijn vrouw dan in het huis blijven wonen?
Ja. Door het huwelijk is uw vrouw automatisch medehuurder geworden. Als u komt te overlijden, loopt de huurovereenkomst zonder voorwaarden of veranderingen door. Daar hoeft u niets voor te doen, dat gaat vanzelf. Uw vrouw kan gewoon in het huis blijven wonen. Voor de duidelijkheid kunt u het huwelijk schriftelijk melden bij de verhuurder, zodat uw vrouw als medehuurder in de administratie komt te staan. ­Mogelijk vraagt de verhuurder
een kopie van de trouwakte mee te sturen.

Heb ik recht op AOW-toeslag?
Ik ben al enige jaren gepensioneerd. Mijn vrouw is jonger en zij werkt, zodat ik voor haar geen toeslag kreeg. Zij wil minder gaan werken, mogelijk helemaal stoppen. Krijg ik dan recht op een AOW-toeslag totdat zij zelf AOW gaat ontvangen?
Nee. De AOW-toeslag voor een partner is vanaf 2015 vervallen. Wie voor die tijd al een toeslag ontving, blijft die toeslag ontvangen zolang de partner niet te veel verdient en zelf nog geen AOW ontvangt. In uw geval verdiende uw partner te veel op het moment dat de toeslag is vervallen. U hebt daardoor geen recht meer op een toeslag. Als uw partner minder gaat verdienen, krijgt u dus geen toeslag voor haar.

Mag ik een dakterras maken?
Ik heb een appartement gekocht. Achter mijn balkon is een plat dak. Ik zou dat graag willen gebruiken om een groot terras te maken. Mag dat?
Niet op uw eigen houtje. U hebt een appartement gekocht. Dat betekent dat de Vereniging van Eigenaren (VvE) eigenaar is van het gebouw. U hebt een appartementsrecht, dat wil zeggen dat u mede-eigenaar bent van het gebouw en dat u het exclusieve gebruiksrecht hebt van uw privégedeelte. Het platte dak zal niet tot uw privégedeelte behoren. U hebt daarom toestemming nodig van de VvE om er een terras te maken. Nog los van de vraag of het ­bouwkundig mogelijk is.

 

 

 

Bron(nen):