Hypotheek wel of niet aflossen?

Onze hypotheek is bijna afgelost, een klein restant van de lening staat nog open. We betalen daarover €1170 hypotheekrente per jaar. We denken erover onze hypotheek helemaal af te lossen, maar we krijgen veel commentaar omdat we dan onze hypotheekrenteaftrek verliezen. Klopt dat?
Dat klopt wel, maar de vraag is of dat erg is. Zolang er een hypotheek rust op uw huis ziet de overheid de woning als een soort ‘inkomen’ en is het pand belast middels het eigenwoningforfait dat u bij uw inkomen moet optellen. De hoogte van dit forfait is onder meer afhankelijk van de WOZ-waarde, maar over het algemeen zit u snel aan een forfait van duizenden euro’s. Op dit moment hebt u een hypotheekrenteaftrek van €1170. Kortom: als u de hypotheekschuld aflost raakt u de renteaftrek kwijt, maar u verlost uzelf waarschijnlijk van een veel hoger eigenwoningforfait. Per saldo bent u goedkoper uit.
Auteur