Kan een Vereniging van Eigenaren (VvE) geld lenen?

Is het mogelijk dat een VvE een lening kan aanvragen bij een Nederlandse bank voor een nieuwe lift? Ook de dakbedekking zal binnenkort vervangen moeten worden, want het appartementen complex is 26 jaar oud. Wij staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en zijn een actieve VvE.

Clasien Ouderdorp namens Vereniging Eigen Huis

In het verleden was er veel onduidelijkheid over geld lenen door de VvE. De Wet verbetering functioneren verenigingen van eigenaars (Wet Verbetering VvE) maakt het sinds 2018 gemakkelijker voor VvE’s om een lening aan te gaan, bijvoorbeeld voor groot onderhoud zoals de vervanging van de lift. Een VvE is bevoegd om een overeenkomst van geldlening aan te gaan, tenzij in het splitsingsreglement anders is bepaald. De lening aan een VvE wordt als een deelbare schuld beschouwd. Dat wil zeggen dat elke afzonderlijke appartementseigenaar aansprakelijk is tot maximaal zijn of haar aandeel (breukdeel), zoals vermeld in de splitsingsakte. Bij verkoop van het appartement gaat deze aansprakelijkheid over op de nieuwe eigenaar.  Onder voorwaarden is de rente voor de financiering fiscaal aftrekbaar. Banken zijn terughoudend met geldleningen aan VvE’s, dus u zult uw mogelijkheden moeten onderzoeken. Informeer in elk geval ook bij de bank waar de bankrekening(en) van de VvE lopen. Wilt u geld lenen voor renovatie inclusief verduurzaming van het complex, dan kunt u gebruikt maken van de VvE Energiebespaarlening van het Nationaal Warmtefonds. Mogelijk komt u ook nog in aanmerking voor subsidie(s). Meer informatie hierover vindt u op www.eigenhuis.nl/vve/verduurzamen#/

Ook een vraag?

Let uw vraag gratis voor aan het deskundigenpanel van Plus Magazine, met daarin onder meer pensioen en AOW-experts, een notaris, fiscaal specialisten, juristen en deskundigen op het gebied van consumentenrecht. U kunt uw vraag stellen via

www.plusonline.nl/geldkwesties