Korting op AOW-toeslag teruggedraaid

Getty Images


De korting op de AOW-toeslag en de Anw door de afkoop van een kleine pensioentje wordt teruggedraaid. Dit gebeurt met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2013.

Dit blijkt uit een brief van staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Bij de verhoging van de AOW-leeftijd in 2013 ontstond een probleem met kleine pensioentjes omdat pensioenfondsen nog de pensioenleeftijd van 65 jaar hanteerden. Kleine pensioentjes worden in één keer uitgekeerd. Door de verhoging van de AOW-leeftijd kon het gebeuren dat mensen dat pensioen na hun 65ste, maar voor hun pensioenleeftijd ontvingen.

Verschillen

Bij AOW-gerechtigden met een toeslag en bij Anw-gerechtigde werd dit pensioen vervolgens gekort op de uitkering. Ook bleken er verschillen in de manier waarop de SVB-vestigingen met bezwaarschriften zijn omgegaan. Daarom wordt de korting nu ongedaan gemaakt en zal de SVB de betrokkenen benaderen. Het gaat volgens de SVB om maximaal zesduizend AOW’ers en vierhonderdvijftig Anw’ers. Overigens zijn de regels sinds 1 december 2014 aangepast, waardoor de afkoop van een pensioen niet meer tot een korting leidt. Met het terugdraaien van de korting is een bedrag van maximaal drie miljoen euro gemoeid.

Bronnen: www.fiscalert.nl/ en www.rijksoverheid.nl/

Auteur