Samenwonen in huurwoning

Ik woon in een goedkope huurwoning. Ik ben van plan te gaan samenwonen. Wat gebeurt er met mijn partner als ik er niet meer ben? Kan hij in het huis blijven wonen?

Als u getrouwd bent, is het in de regel geen probleem. Maar wanneer u samenwoonde en het huurcontract stond alleen op uw naam, kan hij er niet blijven wonen. Uw partner kan daarom het beste als medehuurder in het contract opgenomen worden. Daarvoor moet uw verhuurder toestemming geven. Deze zal als voorwaarden stellen dat u samenwoont en een duurzame gemeenschappelijke huishouding voert.
Mocht na uw overlijden de verhuurder niet akkoord gaan met uw partner als hoofdhuurder, dan kan uw partner naar de kantonrechter stappen. Deze kan het verzoek echter afwijzen als uw partner korter dan twee jaar zijn hoofdverblijf in de woning heeft, of als er onvoldoende waarborg is dat hij de huur kan betalen.
Auteur 
  • Erik Bogaards
Bron 
  • Plus Magazine