Waarom is de zorgpremie in Belgie zoveel lager?

Zijn de ziektekosten in België echt zoveel goedkoper dan in Nederland?

Getty Images

In België betaalt men per jaar ongeveer 90 euro aan zorgpremie. Bovendien zijn er geen wachtlijsten en kunnen Belgen ook 's avonds naar de huisarts en de tandarts voor het ziekenhuis. Kunnen wij hiervan leren?

Net zoals het in Nederland niet meevalt om aanvullende verzekeringen met elkaar te vergelijken omdat de hoogte en de mate van vergoedingen (en natuurlijk de prijs) per verzekering verschilt, is het ook niet eenvoudig om het Belgische en het Nederlandse stelsel met elkaar te vergelijken. Wat Nederland betreft, geven we komend jaar samen 60 miljard uit aan de zorg, dat is rond de 9.800 euro per huishouden. Dit bedrag wordt voor ongeveer de helft rechtstreeks door de burger opgebracht via de basisverzekering. De andere helft wordt door de werkgever afgedragen.

Belgen betalen al voor ontvangst van het loonstrookje

In België kent men de mutualiteit. De ziekenfondsen bieden hun verzekering weliswaar gratis aan, maar de kosten hiervan worden gedekt uit de sociale zekerheidsbijdragen en de subsidies die de federale overheid toekent. De persoonlijke sociale zekerheidsbijdrage bedraagt 13,07 procent van het brutoloon. Belgen betalen het grootste deel van hun ziektekosten dus al voor ontvangst van hun nettoloon, waar Nederlanders daarna nog eens met de kosten voor de basisverzekering worden geconfronteerd. De door u genoemde negentig euro betreft waarschijnlijk een aanvullende verzekering waarmee kosten worden gedekt die niet standaard vanuit het Belgische Ziekenfonds worden vergoed.

Geen wachtlijsten

Dat er in België nauwelijks wachtlijsten bestaan klopt. Dat heeft deels te maken met het feit dat veel artsen geen overeenkomst hebben met het ziekenfonds en dus zelf hun tarieven vast mogen stellen. Wanneer iemand die zorg nodig heeft zo’n arts belt, kan hij waarschijnlijk snel geholpen worden. Maar het verschil tussen het door het ziekenfonds vastgestelde standaardtarief en het werkelijke tarief, moet de verzekerde wél zelf bijpassen. Daarnaast betalen gezinnen in België een eigen bijdrage die kan oplopen tot 1.800 euro per jaar.

Belgische ziektekosten dus minder goedkoop dan het lijkt

Een laatste verschil tussen Nederland en België is dat medicijnen voor Belgen een stuk duurder zijn. Niet voor niks trekken dagelijks velen Belgen de grens over om in Nederland, zogenaamd als vakantieganger (daarvoor is de regeling althans bedoeld) goedkoop hun medicijnen te halen. Al met al zijn de verschillen tussen Nederland en België te groot en talrijk om hier allemaal op een rijtje te zetten. Maar dat de Belgen niet voor een dubbeltje op de eerste rang zitten, moge duidelijk zijn

Auteur