Wat is ‘kredietbeperking’?

Deskundigen beantwoorden uw vragen

Ik heb een airco installatie laten monteren voor een bedrag dat we overeen gekomen waren en waarvan ik een offerte heb gekregen.Na de montage heb ik de rekening ontvangen, en daar staat nu een extra post van 2% op voor KREDIETBEPERKING op. Mijn vraag is wat is dat? Moet ik dat betalen?

Erik Bogaards, Redacteur Geld&Recht

‘Kredietbeperking’ wordt meestal gebruikt om de betaling te bespoedigen. Anders gezegd: een stok achter de deur. Betaalt u binnen de gestelde termijn (die staat meestal op de factuur, vaak is deze 14 tot 30 dagen) dan hoeft u deze kredietbeperking niet te betalen. Betaalt u later, dan komt de kredietbeperking erbij. Formeel geldt als voorwaarde dat u bij het aangaan van de overeenkomst op de hoogte gesteld moet zijn van deze kredietbeperking. Dat kan bijvoorbeeld door een verwijzing naar de algemene voorwaarden waar dat dan in moet staan.

Ook een vraag?

Let uw vraag gratis voor aan het deskundigenpanel van Plus Magazine, met daarin onder meer pensioen en AOW-experts, een notaris, fiscaal specialisten, juristen en deskundigen op het gebied van consumentenrecht. U kunt uw vraag stellen via

www.plusonline.nl/geldkwesties