Nieuw meldpunt om zorgwekkend gedrag te melden: 0800-1205

Het nieuwe landelijk meldpunt ‘Zorgwekkend gedrag’ is gelanceerd, dat gratis bereikbaar is op 0800-1205. Via het meldpunt kunnen mensen die zich zorgen maken over een naaste in contact komen met zorgverleners in de buurt. Op die manier kan er hulp gevonden worden voor mensen die hun leven weer terug op de rails willen krijgen.

Het meldpunt is gelanceerd, omdat naasten vaak niet weten waar ze met hun zorgen over een verward persoon terecht kunnen. Regionale en lokale hulpnummers zijn namelijk niet altijd even bekend. Eén gratis landelijk nummer, dat naar die nummers doorschakelt, kan daarvoor de oplossing bieden.

Mensen die zich zorgen maken over het gedrag van iemand anders, kunnen het meldpunt bellen. Denk bijvoorbeeld aan personen die verward gedrag vertonen, niet meer voor zichzelf kunnen zorgen, in een vervuild huis wonen of veel problemen hebben en dreigen af te glijden. Het punt verbindt de beller door met de dichtstbijzijnde locatie voor hulp in de wijk, stad of regio. Meldingen worden op lokaal niveau opgepakt; het kan gaan om het geven van advies en, als dat nodig is, om het regelen van hulp.

Er wordt verwacht dat de politie door dit meldpunt minder vaak in actie hoeft te komen, omdat de lokale hulpverlening toegankelijker wordt. Het meldpunt is er voor niet-acute zaken: bij directe crisis of gevaar is het nummer 112 of de lokale crisisdienst van de ggz beschikbaar. 

Bron: Rijksoverheid.nl