Betaalde mantelzorg voor moeder?

Als kinderen willen we graag dat onze moeder wat extra zorg en aandacht krijgt, als we daar zelf niet voor kunnen zorgen. We hebben gehoord dat er steeds meer bureautjes voor betaalde mantelzorg komen. Wat kosten die en zijn die betrouwbaar?

Er zijn inderdaad tientallen bureautjes die ‘betaalde’  mantelzorg leveren. Hun medewerkers nemen als het ware de plaats in van de kinderen of buren, die doordeweeks geen tijd hebben om voor hun ouders te zorgen. Op de website www.alleszelf.nl kunt u ze vinden.  De meeste bureautjes werken regionaal, maar er zijn er ook met landelijke ambities, zoals ZorgMies Nederland, Saaraanhuis,  Homeinstead of Mantelaar. Ze bieden de extra aandacht die de traditionele thuiszorg vaak niet meer kan bieden. Hun medewerkers komen meestal niet uit de zorg en mogen dan ook geen medische handelingen verrichten. Het zijn soms studenten in een medische richting, of huisvrouwen met levenservaring. Ze bieden een luisterend oor, doen boodschappen, maken schoon, ruimen op of begeleiden mensen naar het toilet. De hulp kost van 12,50 tot 24 euro per uur. Soms is het mogelijk die van een Persoonsgebonden budget  (PGB) van de gemeente te betalen.

Als het gaat om respijtzorg, dus om een mantelzorger tijdelijk te vervangen, is het mogelijk dat een zorgverzekeraar de kosten voor z’n rekening wil nemen.

Het Nationale Ouderenfonds, dat zich inzet voor het welzijn van ouderen,  heeft er onlangs op gewezen dat er in deze groeiende sector geen vorm van certificering is. Daardoor  is het voor mensen  moeilijk na te gaan of de bureaus wel doen wat ze beloven. De grotere bureaus doen veel moeite om betrouwbare mensen uit te zenden en vragen een VOG, een bewijs van goed gedrag.  Maar een keurmerk voor deze jonge snel groeiende sector is er nog niet.  Er wordt wel aan gewerkt. Het Ouderenfonds heeft nu een checklist ‘betaalde mantelzorg’ samengesteld, waarmee klanten hun keuze beter kunnen bepalen. De checklist bevat vragen over het tarief, de geboden diensten, de contractvorm en de continuïteit: www.ouderenfonds.nl