Mantelzorgers voorrang bij vaccinatie?

Getty Images

Zorgt u voor een ander? Dan moet u helemaal vooraan in de rij staan bij de coronavaccinatie, vindt seniorenorganisatie KBO-PCOB. Want mantelzorgers zijn onvervangbaar. En als ú beschermd bent tegen het virus, loopt degene voor wie u zorgt, óók minder gevaar.

Medewerkers in de verpleeghuizen krijgen in januari 2021 als eerste de corona-vaccinatie. Wat seniorenorganisatie KBO-PCOB betreft, behoren mantelzorgers ook in deze categorie thuis. Mantelzorgers zitten immers in hetzelfde schuitje als de verplegenden en verzorgenden, aldus Sven Stijnman, persvoorlichter van de seniorenorganisatie. Ze zorgen voor een ander, zijn hard nodig en moeilijk te vervangen.

Mantelzorgers zijn wezenlijke schakels in de organisatie van de thuiszorg en onmisbare partners in de eerstelijnszorg. En bovendien: een vaccinatie voor de mantelzorger beschermt ook de kwetsbare partner, ouder of het zieke familielid over wie de mantelzorger zich ontfermt.

Genoeg argumenten dus, om al diegenen die voor een ander zorgen, een plekje vooraan in de rij voor de vaccinaties te gunnen. Al zal dat niet één twee drie geregeld zijn. Veel mensen weten zélf niet eens dat ze mantelzorger zijn, laat staan dat hun gemeente hen kan opsporen. Ze zijn niet georganiseerd en nauwelijks geregistreerd. Maar een mooi gebaar zou het wél zijn, zeker voor de 830.000 vrouwen, mannen en jongvolwassenen in Nederland die langdurig en intensief mantelzorg verlenen.

In het rapport ‘Blijvende bron van zorg’ van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) is – niet voor het eerst -  te lezen hoe belangrijk het voor mantelzorgers is om serieus genomen te worden en erkenning te krijgen voor hun inzet. Gehoord en gezien worden bij de vaccinaties zou daar een mooie gelegenheid voor zijn.

Bron: Sociaal en Cultureel Planbureau: Blijvende bron van zorg, december 2020

Auteur 
  • Lenny Langerveld