Méér geld naar wijkverpleging is geen verspilling

Redacteur Lenny Langerveld breekt een lans voor zorg aan huis

Het nieuwe kabinet ondersteunt de verpleeghuiszorg, maar was van plan om 100 miljoen te bezuinigen op de wijkverpleegkundigen. Gelukkig zien ze ook in dat dit géén goed idee is, maar dat is bij lange na niet genoeg, stelt Lenny Langerveld.

Het verzorgingshuis bestaat niet meer. Er zijn alleen nog verpleeghuizen, maar die zijn bedoeld voor degenen die er écht slecht aan toe zijn. En dus blijven steeds meer ouderen langer thuis wonen. Dat lukt alleen met een wijd vertakt netwerk van wijkverpleegkundigen. Daar is al flink op beknibbeld. En uitgerekend op die wijkverpleegkundigen dreigde het nieuwe kabinet te gaan bezuinigen. Dat is na een debat in de Tweede Kamer van baan, al hield Rutte nog een slag om de arm, om 'verspilling tegen te kunnen gaan'. Dat klinkt nobel, maar er zou juist méér geld naar de wijkverpleging moeten gaan.

Wijkverpleegkundige is cruciaal

In Amsterdam waarschuwt wethouder Van der Burg bijvoorbeeld dat de zorg juist duurder wordt, als je gaat bezuinigen op de wijkverpleegkundigen. Mensen zonder zorg thuis moeten immers éérder naar veel duurdere verpleeghuiszorg uitwijken. En dat wilde het kabinet nou juist zien te voorkomen. Hij vindt dat een deel van de 2 miljard euro extra voor ouderenzorg naar de wijkzorg moet gaan. Investeer in de wijkzorg, in plaats van te bezuinigen. Zeker, zo vult koepelorganisatie ActiZ aan, nu er ook al bezuinigingen op de ziekenhuiszorg gepland zijn. De capaciteit van ziekenhuizen wordt afgebouwd, waardoor de druk op de zorg thuis onvermijdelijk groter zal worden.

Hugo Borst: ook opkomen voor de thuiszorg

Regelmatig verzuchtten verpleegkundigen het al: Hadden wij ook maar een Hugo Borst voor de thuiszorg. Maar nu is het dan toch zo ver. Hugo Borst en Carin Gaemers die zoveel bereikten voor de verpleeghuizen, gaan hun pijlen richten op de werkdruk en bezuinigingen in de thuiszorg. Gaemers zegt hierover in Nursing, het vakblad voor verpleegkundigen: ‘Er is nu 2,1 miljard geïnvesteerd in de verpleeghuiszorg, maar ondertussen wordt er geld weggehaald bij de wijkverpleging. Dat is het verschuiven van het probleem.’ Ook Hugo Borst geeft in het Nederlands Dagblad aan hier niets van te begrijpen: ‘Er zijn al in problemen in de thuiszorg en die sector ga je nu verder belasten. Wat in de verpleeghuiszorg misgegaan is, gaat zich straks herhalen in de wijkverpleging.’ Gaemers en Borst laten zich de komende weken bijpraten over het reilen en zeilen in de thuiszorg zodat ze in politiek Den Haag goed beslagen ten ijs komen.

Thuiszorg heeft al genoeg sores

Het beeld is duidelijk: ook al zonder een bezuiniging heeft de thuiszorg meer dan genoeg problemen. Zeker één op de vijf thuiszorgorganisaties hanteert momenteel een cliëntenstop, zo bleek eerder dit jaar. Bij sommige zorgorganisaties stijgt de vraag naar thuiszorg namelijk zó snel, dat daardoor het afgesproken plafond in het budget overschreven wordt. De zorgverzekeraar vergoedt dan de zorg niet meer, en de thuiszorgorganisatie moet noodgedwongen ‘nee’ verkopen. Dit probleem is nog niet opgelost.