Wachtlijst voor verpleeghuizen gegroeid

Het afgelopen jaar is het aantal mensen op wachtlijsten voor verpleeghuizen met meer dan de helft toegenomen, tot 14.500 mensen. Dat concludeert tv-programma Meldpunt uit cijfers van Zorginstituut Nederland.

Het probleem zal door de voortschrijdende vergrijzing alleen maar groeien. Naar verwachting ligt over tien jaar het aantal 75-plussers 43 procent hoger dan nu.

Volgens de indeling van het Zorginstituut behoren de meeste mensen die op de wachtlijst staan tot de categorie ‘niet-actief wachtenden’. Dit zijn mensen die wel een indicatie hebben voor een opname in een verpleeghuis, maar uitsluitend willen gaan wonen bij de aanbieder van hun eerste voorkeur. Bijvoorbeeld omdat ze niet te ver bij hun familie vandaan willen gaan wonen.

Bron(nen):