2015, wat in 2015?

Nu nog krijgt iemand die 65 jaar wordt en een jongere partner heeft die geen of weinig inkomen heeft een toeslag AOW van maximaal 660 euro per maand. Die toeslag AOW bestaat in 2015 niet meer en slechts 23 procent van de vrouwen weet dat.

De toeslag AOW werd in het leven geroepen om echtparen steeds minimaal een volledige AOW te garanderen. Omdat de emancipatie van de vrouw maar eens voltooit moest zijn is besloten om per 2015 de toeslag AOW te laten vervallen. Geen slechte gedachte, alleen het lijkt er op dat per 2015 alle vrouwen jonger dan 65 nog geen zelfstandig inkomen hebben.
 
De FNV vrouwenbond en emancipatieadviesbureau Enova hebben laten onderzoeken of vrouwen zich wel van dit naderende inkomensgat bewust zijn. Uit het onderzoek dat werd uitgevoerd door Pascal Meppelink van de faculteit bedrijfskunde van de Rijksuniversiteit van Groningen blijkt dat slechts 23 procent van de vrouwen zich bewust is van het verdwijnen van de AOW-toeslag, 77 procent dus niet!
 
Het onderzoek is gedaan onder vrouwen tussen de 47 en 57 jaar, de eerste groep vrouwen die met het verdwijnen van de AOW-toeslag wordt geconfronteerd. Het onderzoek is gedaan onder Nederlandse vrouwen, maar ook Nederlanders met een andere afkomst. Deze laatste groep is het slechts geïnformeerd.
 
Wanneer de AOW-toeslag er per 2015 niet meer is, zal 29 procent van de huishoudens een inkomensachteruitgang hebben van 27 procent! Bij een echtpaar waar de vrouw 3 jaar jonger is dan de man en geen eigen inkomen heeft zal het gat ongeveer 20.000 euro netto groot zijn.
De initiatiefnemers van het onderzoek pleiten dan ook voor meer voorlichting over het naderende gat in de huishoudportemonnee. Zij vragen de overheid en sociale partners haast te maken met voorlichting zodat er nog voorzieningen kunnen worden getroffen door de vrouwen die met het AOW-gat te maken krijgen. In de praktijk zal dat betekenen een baantje zoeken of heel hard sparen. Wanneer de werkgevers een beetje meewerken komt het dan misschien toch nog goed met de zelfstandige inkomsten van de vrouw per 2015.