Alcoholisme onder ouderen neemt toe

Volgens Tactus Verslavingszorg heeft het aantal 55-plussers dat zich aanmelde voor hulp zich de afgelopen tien jaar verdubbeld. Van alle alcoholcliënten is nu 20 procent ouder dan 55 jaar. 

Dat is dan de stijging in het algemeen, de toename van het aantal vrouwen met een alcoholprobleem is nog veel groter. Boven de 55 jaar is een derde van de alcoholcliënten vrouw. Onverwacht is de toename van alcoholverslaving in verpleeg- en verzorgingshuizen. De voornaamste reden lijkt eenzaamheid te zijn.

Volgens Liesbeth ter Braak van Tactus Verslavingszorg krijgen zij duidelijke signalen dat alcoholgebruik in zorginstellingen een serieus probleem dreigt te worden. Het alcoholmisbruik wordt in de zorginstellingen vaak met de mantel der liefde bedekt. Familie en verzorgenden zien het overmatige alcoholgebruik als een privézaak en onder artsen is vaak veel onwetendheid, aldus Ter Braak.