Erfenis niet naar schoonzoon of -dochter

Het huwelijksvermogensrecht moet zo spoedig mogelijk aangepast. De wet ligt nu al twee jaar te wachten op behandeling in de Tweede Kamer en dat is volgens veertien hoogleraren notarieel recht onwenselijk.

Willen ouders voorkomen dat hun erfenis of schenkingen bij echtscheiding van een kind gedeeld moet worden met de schoonkinderen dan moeten ze nu nog naar de notaris. Die moet een testament maken waarin via een uitsluitingclausule de schoonfamilie uitgesloten wordt van de erfenis. Was de nieuwe wet op het huwelijksvermogensrecht al aangenomen dan was het testament hiervoor niet nodig, een besparing van zeker 500 euro en een hoop emotionele belasting minder. De schoonfamilie uitsluiten wordt nu regelmatig als een soort afwijzing beleefd, dat hoeft bij de nieuwe wet niet meer, het is immers de wet die het voorschrijft, niet de schoonouders.

Het fenomeen uitsluiting is vooral van belang bij een echtscheiding. Is een kind in gemeenschap van goederen getrouwd dan moet de ontvangen erfenis, als er geen sprake is van uitsluiting, onder beide echtelieden verdeeld worden. Heeft een kind met uitsluiting van de ouders geërfd, dan blijft de ontvangen erfenis buiten de verdeling van de gemeenschap. Mag een ontvangen erfenis ook bij overlijden van het eigen kind niet naar de aangetrouwde kinderen dan is een testament nog steeds nodig.

Dat de wet nog steeds niet behandeld is komt door het herhaaldelijk uitstellen, de laatste keer in oktober 2007 (vooral door toedoen van de ChristenUnie). De hoogleraren vrezen dat het willen behouden van wat we hebben tot afstel zal leiden. Onwenselijk en ook onnodig. Opgeworpen bezwaren lijken geen hout te snijden omdat Nederland vrijwel het enige land ter wereld is waar de huidige situatie (nog) bestaat.

Huidige situatie
Wat die huidige situatie is kunt u ook horen van notaris Peggy Dukkers via deze link: video: de schoonkinderen en de erfenis