Fit brein door vernieuwing

Getty Images

Niet het doen van vertrouwde of sociale activiteiten verbetert de conditie van het brein, maar het aanleren van nieuwe vaardigheden. De resultaten zijn opvallend.

Amerikaans onderzoek
Houd uw brein fit door steeds weer nieuwe dingen te leren, nieuwe vaardigheden, dat lijkt de uitkomst van een Amerikaans onderzoek te suggereren. De onderzoekers die hun studie publiceerden in het tijdschrift psychological Science hebben hun proefpersonen van tussen de 60 en 90 jaar gevraagd voor drie maanden, vijftien uur per week een specifieke activiteit te ondernemen. De proefpersonen verdeelden ze in drie groepen. Een groep moest zich bezig houden met vertrouwde hobby’s zoals naar klassieke muziek luisteren of het maken van kruiswoordpuzzels. Een tweede groep moest vooral sociale activiteiten ondernemen zoals in groepsverband de natuur in of samen naar het theater. De derde groep werd gevraagd om een nieuwe vaardigheid te leren zoals digitale fotografie of Quilten.

Na drie maanden vertoonde de hersenen van de eerste twee groepen geen grote verbeteringen bij geheugentests. Bij de groep die nieuwe vaardigheden moest aanleren waren de resultaten van de geheugentests juist sterk verbeterd.

[ITEMADVERTORIAL]

Aanleren van nieuwe vaardigheden
Uit de resultaten van het onderzoek lijken we de conclusie te mogen trekken dat het aanleren van nieuwe vaardigheden het brein fitter maakt en ons geheugen beter. Om het geheugen in goede staat te houden moeten we dus niet alleen doen waar we al mee vertrouwd zijn, maar moeten we vooral activiteiten ondernemen die ons mentaal en sociaal stimuleren.

Auteur 
  • Nico van Scheijndel