Forse extra toeslag voor de AOW en Anw

De ministerraad is vrijdagmiddag akkoord gegaan met het voorstel van staatssecretaris Aboutaleb van Sociale Zaken om de extra toeslag voor AOW’ers en de Anw, naast de gebruikelijke indexatie, extra te verhogen met respectievelijk 259 en 20 euro per jaar.

In 2009 krijgen mensen die AOW of Anw ontvangen een extra toeslag ter ondersteuning van de koopkracht. Het bedrag voor de AOW en Anw is nu voor beiden 14,86 euro per maand.

Door de extra verhoging waar de ministerraad nu mee heeft ingestemd, gaan de AOW’ers in 2009 36,45 euro extra op de uitkering ontvangen. Anw-ontvangers krijgen in 2009 16,78 euro per maand extra. De extra verhoging is mede bedoeld als compensatie voor de beperking van de belastingaftrek voor hoge ziektekosten.