Hoger opgeleide minder dement

Hoger opgeleide mensen leven langer gezond. Ook is bij hen de kans op dementie kleiner. Dit is duidelijk aangetoond in een grootschalig Amerikaans onderzoek dat het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut in haar decembernummer van Demos publiceerde.

In 1992 startte een groot onderzoek onder ruim 17 duizend Amerikaanse mannen en vrouwen van 55 jaar en ouder. Iedere twee jaar werden ze over een groot aantal onderwerpen ondervraagd, onder andere over hun gezondheid.

Dit onderzoek is gebruikt in een studie naar de gezondheid van ouderen in het algemeen en dementie in het bijzonder. Uit deze studie blijkt dat de kans om dement te worden niet zo verrassend toeneemt naarmate men ouder is.

De kans voor een 55-jarige vrouw om ooit dement te worden is 36 procent, voor een man van die leeftijd is dat 23 procent. Dat vrouwen een grotere kans op dement worden hebben heeft simpelweg te maken met het feit dat ze ouder worden dan mannen.

Een meer opmerkelijk resultaat is dat hoger opgeleide mannen en vrouwen een minder grote kans hebben om dement te worden. Mannen hebben 65 procent minder kans om dement te worden, vrouwen 48 procent. Verder bleek dat hoger opgeleide mensen minder lang met dementie leven dan lager opgeleide mensen.