In 2009 sneller een mantelzorgcompliment

Het mantelzorgcompliment zal volgens staatssecretaris Bussemaker van Volksgezondheid in 2009 gemakkelijker ontvangen kunnen worden. Ze versoepelt daarvoor de regels.

Gisteren, 10 november 2009 was het de jaarlijkse Dag van de mantelzorg. Op die dag staan we stil bij het goede werk dat mantelzorgers doen. Als beloning krijgen ze van de staat een bedrag van 250 euro. Alleen krijgen lang niet alle mantelzorgers die beloning omdat ze moeten aantonen dat ze het daadwerkelijk zijn en dat is niet altijd eenvoudig. De mantelzorgers moeten namelijk aantonen dat zij in 2008 zorg verlenen en dat die zorg anders door een professionele kracht verleend had moeten worden. Dit jaar kregen 50.000 mantelzorgers de beloning van 250 euro terwijl er naar schatting 2,6 miljoen mantelzorgers zijn.

In 2009 wordt het gemakkelijker een mantelzorgcompliment te krijgen: Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) hoeft bij de indicatiestelling de inzet van mantelzorgers niet meer vast te leggen. En bij zorgaanvragers die een AWBZ-indicatie hebben wordt voortaan verondersteld dat mantelzorg aanwezig is, dat hoeft niet meer bewezen te worden. De staatssecretaris heeft volgend jaar 65 miljoen euro beschikbaar voor het mantelzorgcompliment, genoeg voor 260 duizend mantelzorgers.