Ketenzorg moet zorg eenvoudiger maken

Minister Klink van Volksgezondheid wil per 2010 ketenzorg invoeren voor een aantal chronische zieken. De zorg voor een miljoen chronisch zieken moet daarmee gemakkelijker en toegankelijker worden.

Nederland kent ongeveer een miljoen mensen die chronisch ziek zijn, zij hebben diabetes, een longziekte of hartfalen. Nu moeten deze mensen voor iedere arts of hulpverlener een aparte afspraak maken, dat hoeft bij ketenzorg niet meer, daar is de zorg om de betrokkene zelf georganiseerd. Momenteel ontbreekt het nog aan keten gerichte organisatiestructuren, aan een duidelijke regie tussen de verschillende zorgaanbieders. Daar moet van minister Klink van Volksgezondheid een einde aan komen. Ook de verschillende financieringen in de zorg voor chronisch zieken wil hij stroomlijnen zodat integrale zorg mogelijk wordt.

Minister Klink denkt aan het invoeren van zogenaamde zorgstandaarden. Zo kunnen verzekeraars regionaal ketenzorg afspreken met behandelaars. Hij denkt bijvoorbeeld aan een verzekeraar die op basis van een zorgstandaard met een hoofdcontractant diabeteszorg afspreekt. In een dergelijke zorgstandaard kan dan een jaarlijks voetonderzoek, meting van het bloedsuikergehalte en voorlichting zijn opgenomen. We moeten nog wachten tot 2010 voordat zorg via een zorgketen mogelijk wordt als de minister er in slaagt de verschillende hindernissen te slechten.