Leeftijdsonderscheid bij ontslag mag, maar lastig

Van de Commissie Gelijke Behandeling (CGB) mag onderscheid op leeftijd in sociale plannen best gemaakt worden, als dat de positie van de werknemer op de arbeidsmarkt vergroot. Dat stelt zij in haar advies over het maken van leeftijdsonderscheid. 

Sociale plannen worden in de regel gemaakt wanneer er binnen een bedrijf meerdere werknemers ontslagen moeten worden. Onderscheid maken op basis van leeftijd is volgens de CGB toegestaan, maar zij adviseert wel een minder starre houding aan te nemen bij het opstellen van de sociale plannen. De sociale partners (werkgever en vakbonden) moeten kunnen motiveren waarom ze een onderscheid maken.
 
Het hanteren van de ‘kantonrechtersformule’ bij het vaststellen van ontslagvergoedingen (gouden handdruk) is in principe toegestaan. Dit omdat oudere werknemers lastiger weer aan de slag komen én omdat een werkgever een trouwe werknemer best mag belonen. Wel moet de oudere werknemer met de ‘gouden handdruk’ niet het stempel ‘onbemiddelbaar’ meekrijgen. Het is volgens de commissie beter te focussen op kansen in plaats van onmogelijkheden.