Meer tijd gevraagd voor pensioenfondsen

Pensioenfonds werkgevers- en werknemersorganisatie, De Metaalunie en het CNV willen dat de pensioenfondsen meer tijd krijgen om hun reserves weer op peil te krijgen. De drie jaar die ze nu wettelijk hebben is te kort om zonder grote gevolgen voor werknemers en gepensioneerden voldoende dekkingsgraad op te bouwen.

Door de financiële crisis in de wereld hebben veel pensioenfondsen te weinig geld om aan al hun verplichtingen te kunnen voldoen. Wanneer de dekkingsgraad van pensioenverplichtingen onder de 105 procent is gezakt moeten pensioenfondsen een herstelplan indienen bij de Nederlandse bank.

Nu de dekkingsgraad voor sommige fondsen historisch laag is kunnen de reserves alleen aangevuld worden door of de pensioenpremies flink te verhogen, of de pensioenuitkeringen te verlagen, of beide. Volgens de werkgevers- en werknemersorganisaties zijn deze scenario’s niet wenselijk en pleiten ze bij minister Donner van Sociale Zaken en de Nederlandse bank om meer tijd. Niet alleen voor de direct betrokken van het pensioenfonds is een snelle herstelperiode slecht, ook de economie lijdt er onder.

Doordat er meer geld naar pensioenen moet, is er minder geld voor investeringen en met een lager pensioen geven ouderen minder uit. Door de premies een beetje te verhogen, de pensioen te bevriezen op het huidige niveau en een langzaam verbeterend beursklimaat moeten de reserves weer op peil komen zonder de economie nog ernstiger te beschadigen dan ze er nu al bij ligt.