Pensioen in Denemarken naar 71 jaar

De Deense minister-president Rasmussen presenteerde het pensioenplan van de regering. In dit plan loopt de pensioenleeftijd op naar 71 jaar.

In Denemarken is gisteren een pensioenplan gepresenteerd waarmee  werknemers van 30 jaar of jonger mogelijk pas met 71 jaar met pensioen kunnen. De Deense minister-president Lars Lokke Rasmussen acht een hogere pensioenleeftijd noodzakelijk in verband met een verwacht te kort aan arbeidskrachten en de oplopende kosten van de pensioenen voor de staatskas.

De hogere pensioenleeftijd zal in Denemarken geleidelijk in gevoerd worden, vanaf 2014 stijgt de pensioen leeftijd naar 67 jaar. Daarna stijgt de pensioenleeftijd met de levensverwachting. Naast de hogere pensioenleeftijd schaft de Deense regering de mogelijkheid van een vervroegd pensioen met 60 jaar af voor werknemers van 45 jaar en jonger. Voor werknemers tussen de 45 en 60 jaar zal de afschaffing van het vroeg-pensioen gefaseerd gebeuren.

Of de Deense regering haar plannen ongeschonden aangenomen krijgt is nog maar de vraag. De regering heeft geen meerderheid in het Deense parlement waar de oppositie de hervormingsplannen al als barbaars en onacceptabel bestempelde. In Nederland stijgt de pensioenleeftijd in 2020 volgens verwachting naar 66 jaar en misschien daarna nog wel hoger wanneer de levensverwachting daar aanleiding toe geeft.

 

Bron(nen):