Pensioenleeftijd naar 67 jaar

De pensioenleeftijd blijft de gemoederen bezig houden, uit gelekte informatie van de commissie Bakker blijkt dat het voorstel wordt gedaan, de pensioenleeftijd geleidelijk op te trekken naar 67 jaar.

De commissie Bakker is vorig jaar in het leven geroepen om de crisis rondom het ontslagrecht af te leiden. De commissie moet met voorstellen komen de arbeidsparticipatie te verhogen. Blijkbaar neemt de commissie haar doelstelling nogal ruim en komt ze ook met de aanbeveling de pensioenleeftijd te verhogen. Volgens de nu bekende gegevens van RTL-nieuws en ingewijden rondom de commissie gaat de pensioenleeftijd vanaf 2016 steeds met een maand omhoog. In 2040 op het hoogtepunt van de vergrijzing zal de pensioenleeftijd dan 67 jaar zijn.

De meningen op het binnenhof zijn echter zeer verdeeld over dit onderwerp, naar verwachting zal het advies van de commissie Bakker niet zonder meer overgenomen worden. De PvdA is verklaart tegenstander en ook Minister Donner van Sociale Zaken ziet niets in verplicht na je 65ste doorwerken
Naar verwachting zal de commissie Bakker medio juni haar aanbevelingen presenteren, dan weten welke voorstellen hij doet om de arbeidsparticipatie te verhogen. Ongeacht de verhoging van de AOW-leeftijd zullen dat stevige maatregelen zijn gezien de doelstelling van het kabinet nog deze regeerperiode 200.000 mensen aan het werk te helpen.