Reken CAK-beschikking na

Ouderenorganisatie ANBO roept de ontvangers van een CAK-beschikking 'eigen bijdrage zorg' op om die beschikking vooral na te rekenen. Er zijn misschien fouten gemaakt die u honderden euro’s per maand kunnen kosten.

De commotie onder de betalers van een eigen bijdrage zorg was groot, de eigen bijdrage voor mensen met wat spaargeld of beleggingen is met sprongen omhoog gegaan. Dat komt omdat het percentage van het eigen vermogen dat meetelt bij de berekening eigen bijdrage AWBZ van 4 naar 12 procent is gestegen. De peildatum voor het vermogen is 1 januari 2011.

Reken het na!
De ouderenorganisatie ANBO roept de ontvangers van de nieuwe beschikking op om deze vooral na te rekenen. Via haar meldlijn kunnen de ontvangers van de hogere beschikking melden hoeveel de eigen bijdrage bij hen is gestegen. Via de meldlijn komen ook foute berekeningen binnen. Veel zijn het er nog niet, maar volgens de ANBO voldoende om een waarschuwing uit te laten gaan. De ANBO heeft het vermoeden dat slechts weinigen de beschikking ook narekenen en zo wellicht teveel betalen, tot wel honderden euro’s per maand. De ANBO acht het verstandig om sowieso bezwaar aan te tekenen tegen de nieuwe beschikking. Hoe u dat doet vindt je op de website van het CAK: www.hetcak.nl

Melden bij de ANBO
Melden van de hogere nieuwe beschikking kan via de meldlijn van de ANBO die op werkdagen van 10.00 tot 14.00 uur bereikbaar is: T 0348466688 of via een e-mail: advieslijn@anbo.nl

Hoeveel klachten er al zijn kon de ANBO vrijdag nog niet vertellen, het zijn er te veel om direct te kunnen verwerken. De ANBO hoopt begin deze week met cijfers te kunnen komen.

Bron(nen):

Reactie toevoegen