Seniorenpartij mikt op Europa

Er is weer een seniorenpartij. Het verschijnsel leek uitgestorven op een voorzichtig voortleven van de Verenigde Senioren Partij na. De nieuwe seniorenpartij wil een vertegenwoordiging in de Europese politiek.

Toen lijsttrekker Eelco Brinkman van het CDA in 1994 waagde de AOW anders te willen gaan belasten merkte hij hoe krachtig het senioren electoraat kan zijn. Er ontstonden verschillende seniorenpartijen die zelfs met een heel aardige vertegenwoordiging in de Tweede Kamer kwamen. De belangen van de oudere medemens moesten daar behartigd worden. Al snel bleken die partijen niet bijster stabiel en de seniorenpartijen- hausse is alweer voorbij. Maar gisteren is de Europese Partij voor senioren opgericht. Niet voor politieke invloed op landelijk niveau, maar juist in het Europese parlement.

Oprichter Roy van Huet (65) wil met zijn partij meedingen naar een of twee zetels in het Europese parlement, bij de verkiezingen van 2009 zodat de ouderen in Europa daar vertegenwoordigd zijn. "Europa heeft veel ouderen, maar in vrijwel geen EU-land is een ouderenpartij" redeneert van Huet. Naar zijn idee een gat in de politieke markt. "De huidige politiek is verstoft: vol van vriendjespolitiek met tweederangs thema’s."

De oprichter van de partij deed al eerder pogingen een zetel te krijgen in de Tweede Kamer en het Europese parlement. Toen lukte het hem niet om het benodigde inschrijfgeld bijeen te krijgen. Hij heeft goede hoop dat het hem nu wel lukt: "Nu zijn we de eerste partij die zich meldt voor de Europese verkiezingen. Dat zal wel helpen. We hebben immers nog ruim vijfhonderd dagen tot de verkiezingen".

3 januari 2007