Totaal eigen bijdragen meer dan verdubbeld

Het totaal aan eigen bijdragen die gebruikers van de AWBZ en de WMO betalen is in 3 jaar tijd meer dan verdubbeld. Vooral mensen in een verpleeginstelling betalen zich blauw.

De eigen bijdragen die mensen betalen voor de zorg die ze ontvangen is in de afgelopen jaren toegenomen van 1,7 miljard euro in 2004 naar 3,7 miljard euro in 2007. De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) vragen beide een eigen bijdrage.
De stapeling van die eigen bijdragen kost een groot deel van het inkomen.

De Chronisch Zieken en Gehandicaptenraad en de Nederlandse patiënten en Gehandicaptenraad deden onderzoek naar de eigen bijdragen. Zij pleiten nu voor een systeem met samenhang tussen het inkomen en de opgelegde eigen bijdragen. Voor het toaal van de bijdragen zou een maximum moeten gelden. De organisaties vinden het ongewenst dat juist de groepen die gemiddeld al een laag inkomen hebben de dupe zijn van de hogere eigen bijdragen.

Mensen die in een verpleeginstelling wonen betalen het meeste, zij betalen tussen de 34 en 61 procent van hun bruto inkomen voor de kosten van verpleging en verzorging.