Verandering pensioenstelsel is nodig

Uit onderzoek van Maurice de Hond blijkt dat de meeste Nederlanders vinden dat er iets moet gebeuren met het Nederlandse pensioenstelsel, een meerderheid kiest voor het pensioenakkoord.

Dat er iets moet gebeuren met het Nederlandse pensioenstelsel is de meeste Nederlanders wel duidelijk, 68 procent acht het nodig het stelsel te wijzigen. Wanneer hen dan gevraagd wordt hoe dan, kiest een meerderheid voor het pensioenakkoord dat kabinet met de sociale partners heeft gesloten. Maurice de Hond onderzocht in opdracht van de vakcentrale FNV onder 3000 mensen hoe er gedacht wordt over de toekomst van het Nederlandse pensioenstelsel. Uit dit onderzoek blijkt dat een op de vijf alles bij het oude wil laten, een op de vijf kiest voor de plannen van minister Kamp en de rest voor het pensioenakkoord.

Uit het onderzoek blijkt ook dat zekerheid over de hoogte van het pensioen voor de onderzochte groep belangrijk is, net als het aanpassen van het pensioen aan de gestegen prijzen, indexatie.

Misschien zijn de uitkomsten van het onderzoek een steuntje in de rug van de vakcentrale. Op 12 september is het duidelijk of het merendeel van de 1,4 miljoen FNV-leden kiest voor het gesloten pensioenakkoord of dit juist afwijst.

Bron(nen):