Veteranen keren terug

Veteranen die als militair gelegerd waren in Nieuw-Guinea, Cambodja of Bosnië keren daar later nogal eens terug als ontwikkelingswerker. Dat staat in het gisteren gepresenteerde rapport: Veteranen met een missie.

Eenmaal in de VUT keren veteranen regelmatig terug naar het gebied waar ze gediend hebben. De vijftigers en zestigers keren terug om scholen, ziekenhuizen of bruggen te bouwen. Soms om een trauma weg te werken, maar vaker omdat ze vinden dat ze de mensen daar niet in de steek mogen laten. De meeste willen werken aan projecten die voor de mensen daar het verschil maken. Dat staat in het rapport Veteranen met een missie dat gisteren aan de staatssecretaris van Defensie Jack de Vries werd aangeboden. Volgens De Vries zijn het daadkrachtige mensen die concreet aan de slag gaan en daarmee heel goede resultaten boeken.
Het rapport is opgesteld door de nationale Commissie voor Internationale Samenwerking en Duurzame Ontwikkeling in opdracht van het Veteranen-instituut.

3 juni 2008