WEBPRIMEUR: Ouderen eisen een doorwerkcao

Uit "De Financiële Telegraaf":

Van een onzer verslaggevers

BAARN - Ouderen vinden het uitermate onrechtvaardig dat er geen extra fiscale prikkels zijn om door te blijven werken na 65. Sterker, ze moeten zelfs allerlei belangrijke werknemersrechten inleveren. En dat steekt. Is het niet immers de overheid die langer doorwerken propageert. De ouderen eisen een zogeheten 'doorwerkcao'

Bij Plus Magazine -verschijningsdatum eind volgende week- regende het boze reacties over de behandeling van ouderen de na 65 doorwerken. Van zo'n 4500 ouderen vindt bijna 80% dat er betere regels moeten komen. Het maandblad voor ouderen zegt ronduit verbaasd te zijn over het grote aantal reacties. 'Langer doorwerken blijkt de gemoederen flink te beroeren', aldus een woordvoerder.

Een belangrijk punt van kritiek is de als zodanig ervaren rechteloosheid. Zo hebben 65-plussers geen recht meer op een minimumsalaris, zijn de verzekeringen vaak niet geregeld en zijn de arbeidscontracten -als die er al zijn- vaag of onvolledig. De meeste problemen ontstaan doordat het dienstverband automatisch stopt na de 65-ste verjaardag van een werknemer.

Senioren die doorwerken, raken zo eerst hun baan kwijt om direct via een uitzendbureau of een tijdelijk contract weer aan de slag te gaan. De ouderen moeten -bij dezelfde werkgever en voor dezelfde baan- opnieuw onderhandelen over het salaris en arbeidsvoorwaarden. Doet een 'doorwerker' dat niet, of niet goed, dan kan een senior voor hetzelfde werk als voorheen minder betaald krijgen, minder recht hebben op vakantiedagen en onverzekerd rondlopen met alle risico's van dien.

Ouderen willen niet alleen hun rechten beter beschermd zien, ze vinden eigenlijk dat ze recht hebben op een fiscale stimulans als ze doorwerken. Hoewel ze geen sociale premies meer hoeven af te dragen, is het 'pure' belastingtarief alleen lager bij lagere inkomens. Bij hogere inkomens is de belastingdruk dezelfde. Daarbij komt dat de arbeidskorting wordt gehalveerd. Tussen 62 en 65 bedraagt die korting nog €2138, na 65 zakt deze naar €1001. 'Schandalig dat de regering wil dat je doorwerkt, terwijl je ook nog onwijs veel belasting moet betalen. Je bent eigenlijk gek als je het doet', aldus een reactie.

Van de ondervraagden vindt 82% dat langer doorwerken fiscaal veel aantrekkelijker moet worden. Twaalf procent van de ouderen laat weten na 65 door te willen werken. Dat percentage stijgt echter naar 26 indien daar een betere beloning tegenover zou staan. Bijna 70% vindt zelfs dat doorwerkers het recht zouden moeten hebben op minimaal het laatst verdiende salaris.