Ziektekosten op de schop

Onder invloed van de Tweede Kamer compenseert minister Klink een grotere groep chronisch zieken en gehandicapten na afschaffing van de no-claimkorting volgend jaar. En staatssecretaris de Jager stelt de beperking ziektekostenaftrek uit tot 2009.

Minister Klink van Volksgezondheid heeft op verzoek van de Tweede kamer de groep die het eigen risico gecompenseerd krijgt uitgebreid. De kamer had vooral problemen met het feit dat tenminste 180 dagdoseringen medicatie per jaar moesten worden gebruikt om in aanmerking te komen voor compensatie. De minister heeft nu toegezegd dat iedereen die in een AWBZ-instelling verblijft jaarlijks 47 euro compensatie krijgt. AWBZ-instellingen zijn bijvoorbeeld verzorgingshuizen, verpleeghuizen en psychiatrische ziekenhuizen.
 
De minister stond ook sympathiek tegenover het idee om mensen die hulpmiddelen gebruiken zoals doven en blinden te compenseren, maar door het ontbreken van een sluitende definitie moet dat nog even op zich laten wachten.
 
Verder heeft de staatssecretaris van financiën mr. Drs. J.C. de Jager laten weten de veranderingen in de ziektekostenaftrek bij de inkomstenbelasting uit te stellen tot 2009. Deze wijziging zou plaatshebben om de bedragen die gemoeid zijn met de aftrekpost ziektekosten via de gemeenten beter bij de doelgroep, gehandicapten en chronisch zieken terecht te laten komen. Hierdoor ontstaat een beperktere aftrekpost ziektekosten en een hoger budget voor de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Volgens de staatssecretaris zou het om een verschuiving van 700 a 800 miljoen euro gaan en een bezuiniging van 400 miljoen doordat nu oneigenlijk gebruik wordt gemaakt van de aftrekpost ziektekosten.