Zonne-energie steeds populairder

In 2018 is het verbruik van energie uit hernieuwbare bronnen als zon, wind en biomassa in Nederland verder toegenomen. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is hernieuwbare energie goed voor 7,4 procent van het totale verbruik.

De grootste groei werd gemeten in zonne-energie. Het verbruik steeg met 40 procent, wat resulteert tot een flinke toename in de capaciteit van zonnepanelen. De bijdrage van zonne-energie is nog wel beperkt (13 petajoule), afgezet tegen de 158 petajoule die alle hernieuwbare energiebronnen samen leverden. In 2018 werd in totaal in Nederland 2100 petajoule aan energie verbruikt.

In Nederland is biomassa nog de grootste bron van hernieuwbare energie. In 2018 was de vergisting, verbranding of vergassing van biologische materialen goed voor 61 procent van alle groene energie. Dit betekende op jaarbasis een toename van het verbruik met 13 procent tot 96 petajoule uit biomassa. Het verbruik van energie uit wind nam met 4 procent toe tot 36 petajoule.

Bron(nen):