Pensioen en AOW, wat doe ik met de loonheffingskorting?

Binnenkort zal ik naast mijn pensioen ook AOW gaan ontvangen. Kunt u mij zeggen of het verstandig is om bij allebei de betalende instanties de loonheffingskorting toe te laten passen?

Als iemand in loondienst is of een uitkering ontvangt dan houdt de werkgever of uitkerende instantie belasting (loonheffing) in op het bedrag dat zij aan u uitbetalen. Afhankelijk van de hoogte van de uitkering die men via zo’n instantie (of werkgever) ontvangt, wordt meer of minder loonheffing ingehouden. Bij het inhouden van de loonheffing wordt rekening gehouden met de loonheffingskorting. De loonheffingskorting is een korting op de verschuldigde loonbelasting/premie volksverzekeringen, die gebaseerd is op de op u van toepassing zijnde heffingskortingen.

In het geval - zoals ook bij u gaat spelen - dat iemand meer dan één uitkering ontvangt, bijvoorbeeld een pensioen of een lijfrente-uitkering en een AOW-uitkering, dan ontvangt hij uitkeringen van verschillende instanties. Elke instantie houdt belasting in op het bedrag dat zij aan u uitbetaalt. Hierbij houden zij misschien allemaal rekening met de loonheffingskorting. Hierdoor is het mogelijk dat u op dat moment per maand te weinig belasting betaalt. Na afloop van het jaar moet u dan aangifte voor de inkomstenbelasting doen en belasting bijbetalen.

In het algemeen is het daarom verstandig om slechts één uitkeringsinstantie rekening te laten houden met deze loonheffingskorting. U kunt de loonheffingskorting het beste laten toepassen op uw hoogste inkomen. Laat de andere instanties dan wel weten dat zij geen loonheffingskorting moeten toepassen. Dit kan met de Opgaaf gegevens voor de loonheffingen. Zie hiervoor: www.belastingdienst.nl

N.B. Ook als u maar één uitkeringsinstantie rekening laat houden met de loonheffingskorting, betaalt u via de loonheffing soms toch te weinig belasting. Dat komt omdat we in Nederland een progressief belastingstelsel kennen met meer schijven. Daardoor betaalt u meer belasting als uw inkomen hoger is. Een uitkeringsinstantie houdt alleen belasting in over het bedrag dat zij aan u uitkeert. Zij doet dat volgens het tarief dat geldt voor dat bedrag. Maar het is mogelijk dat het totale jaarinkomen van uw AOW en andere uitkeringen zo hoog is dat u volgens een hoger tarief belasting zou moeten betalen. Ook in dat geval moet u dan belasting bijbetalen en zult u aangifte moeten doen.

Nicole Goud is fiscalist en jurist met jarenlange ervaring in m.n. de belastingadvieswereld (sinds 1987). Tot voor kort was zij werkzaam bij een opleidingsbedrijf voor financiële dienstverlening waar zij lesmateriaal schreef  en ontwikkelde voor o.a. banken, verzekeringsmaatschappijen, accountants en financiële planners op juridisch en fiscaal gebied. Sinds kort is zij eigenaar van Akto, uw erfcoach en meer.

9 Comments

Door Wim (niet gecontroleerd) op zo, 26-4-2020 - 11:07

Ik heb 2 uitkeringen. AOW en aanvullend pensioen. Pensioen is het hoogst.
Bijna overal lees ik op internet dat je het beste de loonheffingskorting kunt laten toepassen op de hoogste uitkering. ( Ook bij de Belastingdienst )
Alleen op de site van Kandoor.nl staat: "De kans dat je bij de Belastingdienst geld moet terugbetalen is het kleinst als je kiest voor je laagste bruto inkomen of helemaal geen loonheffingskorting toepast"

Tot een paar maanden geleden werd de korting toegepast op de AOW; dat heb ik dus omgezet naar pensioen.
Nu de korting wordt toegepast op mijn pensioen is het totale netto inkomen maandelijks € 75,- hoger dan wanneer de korting wordt toegepast op de AOW.
De kans dat ik achteraf moet terugbetalen lijkt mij dus erg groot.

Ik begrijp dan ook niet waarom (bijna) overal staat te lezen: op hoogste inkomen.

Door Wim (niet gecontroleerd) op za, 25-4-2020 - 12:50

Ik heb 2 uitkeringen. AOW en aanvullend pensioen.  Pensioen is het hoogst.
Bijna overal lees ik op internet dat je het beste de loonheffingskorting kunt laten toepassen op de hoogste uitkering. ( Ook bij de Belastingdienst )
Alleen op de site van Kandoor.nl staat:  "De kans dat je bij de Belastingdienst geld moet terugbetalen is het kleinst als je kiest voor je laagste bruto inkomen of helemaal geen loonheffingskorting toepast"

Tot een paar maanden geleden werd de korting toegepast op de AOW; dat heb ik dus omgezet naar pensioen.
Nu het wordt toegepast op mijn pensioen is het totale netto inkomen maandelijks € 75,- hoger dan wanneer de korting wordt toegepast op de AOW.
De kans dat ik achteraf moet terugbetalen lijkt mij dus erg groot.

Ik begrijp dan ook niet waarom (bijna) overal staat te lezen op hoogste inkomen.

Door J.Boerma (niet gecontroleerd) op wo, 18-3-2020 - 15:26

Is deze vraag al beantwoord??? Ben ook benieuwd indien je nergens loonheffingskorting laat toepassen.

Door Rutger (niet gecontroleerd) op za, 23-3-2019 - 18:58

Dat mag en het is zelfs heel verstandig als u inkomen heeft uit meerdere bronnen. Die gaan er ieder voor zich van uit dat zij uw enige inkomen betalen. Na mijn pensionering mocht ik na het eerste jaar 6000 euro naheffing aftikken. Een heel onplezierige verrassing. Na een belrondje langs mijn pensioenverstrekkers of ze niet wat meer konden inhouden bleek dat niet mogelijk. Alle de Sociale Verzekeringsbank gaf aan dat ze eventueel de loonheffingskorting niet meer konden toepassen. Dat scheelt voor ons samen zo'n 3000 euro en de naheffingen zijn nu een stuk kleiner (en geen verrassing meer).

Door Anonymous (niet gecontroleerd) op wo, 24-10-2018 - 10:19

Tel AOW en pensioenen jaar t bij elkaar op.
Bereken verschuldigde IB en zvw premie. (A)
Tel algemene en ouderenkorting op (B)
Te betalen belasting = A-B (C)
Laat heffingskortingen in die mate toepassen dat je maandelijks C/12 betaalt.
Zo heb je maandelijks een zo hoog mogelijk netto inkomen zonder nahefffing of terugontvangst in jaar t+1

Door Klaas Peters (niet gecontroleerd) op wo, 14-3-2018 - 11:45

U schrijft: "U kunt de loonheffingskorting het beste laten toepassen op uw hoogste inkomen". Die bewering is volkomen onjuist en hangt van de hoogte van de pensioenuitkering af. Op de site van de belastingdienst wordt dat keurig uit de doeken gedaan en wordt bij inkomen tussen zekere grenzen geadviseerd om de korting toe te laten passen op het laagste inkomen. Dit vooral om naheffing aan het einde van het belastingjaar zoveel mogelijk te voorkomen.

Door Anonymous (niet gecontroleerd) op ma, 3-7-2017 - 10:40

Mijn pensioen is 626 pm zonder heffk
mijn aow is 604pm zonderheffk
ook heb ik een baantje dat ong 180 euro bruto pm oplevert
bij moet ik heffingskorting laten toepassen?

Door Cor Minnaard (niet gecontroleerd) op vr, 13-1-2017 - 19:39

Is het ook mogelijk om de loonheffingskorting bij geen enkele instantie te laten toepassen? Dan leidt het immers niet tot een nabetaling van loonheffing?

Door F.Booij (niet gecontroleerd) op do, 13-10-2016 - 18:48

Ik ga op vrijwillige basis eerder stoppen met werken, ik ben dan 64 jaar en 6 maanden en haal dan mijn pensioen eerder naar voren tot ik 66 jaar ben en mijn aow en pensioen samengaan.Mijn vraag is hoe zit het in de 1,5 jaar tussenfase en m'n loonheffing belasting?